Bruk av lønnsarter for registrering av overtid, avspasering osv