Konvertere brukere fra gammelt til nytt rettighetssystem