Sammenhengen mellom typegrupper, produkter, produktkategorier, mva-typer og kunder