Ofte stilte spørsmål

Hva betyr CSRD og ESRS i bærekraftsrapportering?

Vi forklarer enkelt hva CSRD og ESRS er og hvordan det treffer deg som selskap.

Først, en begrepsavklaring:

CSRD:       Corporate Sustainability Reporting Directive 

ESRS:        European Sustainability Reporting Standard

CSRD og ESRS er reguleringer fra EU.

CSRD, EUs bærekraftsdirektiv, skal standardisere bærekraftsrapporteringen, slik at dataen blir lettere å sammenligne mellom selskaper. Dermed blir det lettere å se hvem som faktisk er best i markedet ditt. 

ESRS skal brukes av alle de selskaper som er underlagt CSRD. ESRS viser hvilken informasjon og ESG-målinger som selskaper trenger å rapportere på for å overholde CSRD. 

ESRS standardene ser slik ut:

Skjermbilde 2023-12-14 kl. 13.04.05

ESRS er først og fremst ment for store virksomheter og er en litt komplisert standard for små og mellomstore bedrifter. EU planlegger å lage en standard som er mer egnet for mindre bedrifter.

Her er Norden allerede tidlig ute med sin NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard, som er bedre tilpasset for SMB-er. NSRS er tilnærmet lik ESRS. 

💡 Klimaregnskap støtter NSRS rapportering. 

Vil det påvirke meg?

Utrullingen av EU's bærekraftsdirektiv er trinnvis:Skjermbilde 2023-12-13 kl. 13.22.21

Hva bør jeg forberede meg på?

Bærekraftsdirektivet vil påvirke alle virksomheter, også SMB-er. Derfor bør SMB-er være forberedt på å rapportere på bærekraft. 

Skjermbilde 2023-12-14 kl. 13.08.26

 

Skjermbilde 2023-12-07 kl. 11.56.16-1Klimaregnskap er viktig i bærekraftsrapporteringen siden det gir informasjon om selskapets direkte og indirekte klimagassutslipp. Automatisert Klimaregnskap setter bedriftene i posisjon til å sette netto null mål og aktivere tiltaksplaner i henhold til ESRS.

 

Siden dette er en enklere forklaring, anbefales det at du leser deg grundig opp på EUs bærekraftsdirektiv, spesielt dersom du er truffet allerede i 2024.