MVA

Rette diff i MVA-rapporten

Om du har avvik i din mva-termin så kan det være av ulike årsaker, her lister vi opp noen av de med forklaring på hvordan rette opp avviket.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Avvik på post i mva-termin

Når du skal levere mva-rapporter så ser du at du har beløp i diff kolonnen i mva-rapporten.
I eksempelet her har jeg diff på mvakode 1.
diff_post.png

For å få rettet opp i dette må du klikke deg inn på transaksjoner i mva-rapporten og finne hvilke bilag som viser diff.
Her ser vi at det er diff på bilag 50008 på 6250 kr, det stemmer med beløpet som står i diff kolonnen.
post_1.png

Du går da inn i “søk bilag” og søker opp dette bilagsnr 50008.
post_2.png

Her ser jeg det er ført med mvakode 1, men det mangler føring på selve mvabeløpet på konto 2710.
Du høyreklikker på bilaget og velger korriger bilag - JA.
Du får da det opp som en bunt i bokføring.
I bokføring sletter jeg linjen som går mot kostnadskonto og legger den til på nytt så den får med mva-beløpet. Bokfør, du vil se i det bokførte bilaget at den har fått en linje med mvabeløpet på konto 2710
post_3.png

Du må da synkronisere mva-rapporten og du vil se i fanen “klar til bokføring” at avviket er borte.
Du kan nå validere og bokføre den.
post_4.png

Har du reversert oppgjørsbilaget og det gir avvik i mva-terminen?

Du har bokført mva-terminen med rett dato. Her har jeg tatt utgangspunkt i termin 4 ( 01.07.22 - 31.08.22) Den ser da slik ut i mva-rapporten under “klar til innsending”
termin_1.png
Det bokførte bilaget ser slik ut, her fikk den bilagsnr 12
termin_2.png
Du har senere reversert dette oppgjørsbilaget ( 2740), enten ved å høyreklikke og valg korriger bilag  - JA for så å slette korrigering bunten i bokføring eller ved å høyreklikke og valgt korriger bilag  - NEI, slik at bilaget har blitt reversert og kun synlig under “vis skjulte poster” i “søk bilag”

Det vil da se slik ut
termin_3.png
Og i mva-rapport og fanen “klar til bokføring”  vil beløpene nå ligge uten grunnlag og med diff.
termin_4.png
Du må da hente opp bilaget, 12 i dette tilfellet og velge kopier - kopier. Dette gjør du da på det originale bilaget, ikke reverseringen. Det er det originale bilaget du da skal få bokført på nytt.
termin_5.png
Du får da en kopi av bilag 12 inn som en bunt i bokføring.
Regenerer buten slik at den får et nytt bilagsnr.
Her får den da bilagsnr 13.
termin_6.png
Når du da går inn i mva-rapporten og fanen “klar til bokføring” så synkroniserer du den og du vil se at diffen er borte og du vil ha rett beløp i fanen “klar til innsending”
termin_7.png

Mange reverserer oppgjørsbilaget når de skal sende inn endringsmelding og vil da oppleve denne feilen.

 

Bokført oppgjørsbilaget på feil termin

Når du ved bokføring har endret på bokføringsdato til en dato i en annen termin eks dato 01.03.22 for periode 1 ( januar/februar, skal være bokført 28.02.22). Så innser du at det er feil ( da balansen på oppgjørskonto 2740 er feil pr 28.02.22) så må du reversere bilaget pr 01.03.22 og bokføre samme bilag men med siste dato i perioden, 28.02.22. Om du gjør slik vil det komme med som nye transaksjoner i samme melding, men uten grunnlag og med feil fortegn. Alt som bokføres på hver mva-konto kommer med i rapporten utenom selve posteringsbilaget som gjøres direkte fra mva-rapporten.

Eksempel på retting:

Termin 5 ( 01.09.22 - 31.10.22) er blitt bokført med dato 10.12.22 ( termin 6)

1. Termin 5 er bokført med dato 10.12.22 og får bilagnr 9
mva_1.png

Ser slik ut i mva-rapporten
mva_2.png

2. Korrigere bilag 9 og endrer dato til 31.10.22
3. Det er nå en diff i termin 6 og i termin 5 ligger nå        beløpene uten grunnlag i «klar til bokføring» med diff.

Termin 5
mva_4.png

Termin 6
mva_5.png

4. Beløpet i diff på termin 5 «klar til bokføring» må du IKKE bokføre på nytt. Du fortsetter innsendingen av den korrekte versjonen av meldingen «klar til innsending»

5. Reverseringen du gjorde i termin 6 påvirker da termin 6 sitt mva-beløp feilaktig ettersom selve posteringen av forrige periodes mva-melding ikke kommer med reverseringen på samme dato.

6. Etter termin 5 er sendt inn korrekt, bokfører termin 5 igjen med feil dato (10.12.22).
mva_6.png

7. Så REVERSERER du den siste bokførte med feil dato i termin 5 som fikk bilagsnr 11

Her er det reverserte bilag 11 som nulles ut.
mva_7.png

8. Nå skal termin 2 være ok og kan bokføres og sendes som normalt.
Termin 6 uten feilen fra termin 5.
mva_8.png

Om du alt har sendt inn en korrekt oppgave når du oppdager feilen enten via mva-rapporten eller manuelt i Altinn, så går du rett til steg 6