Årsoppgjør

Skattemelding

Under denne seksjonen finner du alt som er relevant for produksjon og innlevering av den endelige skattemeldingen

Utkast til skattemelding

For å levere skattemeldingen må man først laste ned utkast fra skatteetaten. Den inneholder referanser som skatteetaten forventer er tilstede når den sendes inn og er derfor påkrevd.

For å laste med må man Logge på ID-porten med en bruker som har rettigheter til selskapet.

Utkastet lastes ned automatisk etter pålogging, men kan også lastes ned manuelt ved behov.

Utkastet inneholder tilgjengelig fremførbart underskudd og informasjon om aksjer og verdipapirer fra aksjonærregister og VPS, hvis selskaper eier eller har eid det i løpet av året.

Aksjer og verdipapirer

Har man valgt at man skal rapportere aksjer og verdipapirer er dette neste steg i skattemeldingen.

Kontroller detaljene på hver aksje/verdipapir og fyll ut informasjon som mangler. Spesielt viktig er formuesverdi og om det er innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Dette kommer ikke med i utkastet. Husk at det er selskapets eget ansvar at informasjonen her er korrekt og bør derfor kontrolleres, selv om den kommer fra skatteetaten.

Er det aksjer eller verdipapirer som mangler, kanskje fordi de er utenlandske, kan man også legge til selv.

Det er også mulig å slette, men vær forsiktig med de som kommer i utkastet da de har en id som skatteetaten forventer når det sendes inn igjen.

Skatteberegning

Næringsinntekt

Skatteberegningen beregner årets Næringsinntekt ved å summere permanente forskjeller og endringer i midlertidige forskjeller.

Skattepliktig inntekt

Så blir eventuelt fremførbart underskudd fra tidligere år trukket fra, og nytt underskudd til fremføring beregnet, for å finne den skattepliktige inntekten for året. Her vil også mottak og avgivelse av konsernbidrag komme når det er klart.

Skattekostnad

Betalbar skatt beregnes som 22% av den skattepliktige inntekten og utsatt skatt/skattfordel som 22% av endringene i midlertidige forskjeller. Vi henter også inn eventuelt beløp som er ført på 8309 “Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år” for å beregne den totale skattekostnaden

Disponeringer

Nederst på siden er det en teknisk beregning av maksimalt utbytte som inkluderer årets utbytte, for å hjelpe til med hvor mye man kan disponere til utbytte for året. Det må fortsatt gjøres en skjønnsmessig vurdering av tilgjengelig likviditet osv før man endelig fastsetter utbytte.

Egenkapitalavstemming

Egenkapitalavstemmingen henter inngående egenkapital for året fra saldobalansen, henter endringene fra årsoppgjøret og gir deg muligheten til å legge inn andre endringer som har vært i løpet av året manuelt. Modulen gir deg umiddelbar tilbakemelding på om egenkapitalen er i balanse etterhvert som beløpene legges inn.

Skattemelding

Gir deg de summerte tallene for inntekt og underskudd, formue, gjeld og samlet verdi bak aksjene. Du kan også legge inn antall aksjer for å få regnet ut formuesverdi per aksje. Det eneste du skal gjøre her er å se over og kontrollere at tallene ser riktig ut før de sendes til skatteetaten.

Vi summerer postene basert på følgende konti:

 • Utestående fordringer (1320-1329, 1340-1349, 1370-1399, 1480-1799)
 • Bankinnskudd og kontanter (1900 - 1999)
 • Annen gjeld (2200-2499, 2510-2799, 2900-2949, 2960-2999)

Innsending

For å sende inn skattemeldingen må du gjennom følgende steg

 1. Logg på ID-Porten med bankid eller eller MinID. Hvis det ikke er så lenge siden du logget på for å hente ned utkast kan det hende du fortsatt er pålogget.
 2. Valider skattemeldingen før innsending. Valideringstjenesten er en ny og veldig nytt funksjon i den nye skattemeldingen. Her gjøres en validering av informasjon og beregninger for det som skal sendes inn opp mot hva skatteetatens egne beregninger og hvilken informasjon de forventer å få. Hvis valideringen feiler vil du få beskjed om hva skatteetaten mener er feil og du må rette opp i.
  Du vil også kunne få “feilmeldinger” selv om skattemeldingen blir validert uten feil, da ikke alle avvik har signifikant betydning for skatteetaten.
 3. Etter validering dukker det også opp noen knapper for å laste ned diverse filer. Dette er rådata av hva som er sendt inn mest til bruk for feilsøking i dialog med oss hvis det skulle oppstå noen problemer.
  Laste ned hele forespørselen og responsen
 4. Send inn - For å sende inn skattemeldingen klikker du bare ganske enkelt på “Send inn” og skattmelding er sendt inn og klar for signering av foretaket.
 5. Signering og status
  Signering kan gjøres direkte i modulen, men krever tilstrekkelige rettigheter for selskapet. Normalt sett har ikke eksterne regnskapsførere disse rettighetene og signering gjøres typisk av daglig leder, styreleder eller liknende. Det vil også dukke opp en melding i Altinn postkassen til selskapet som tar deg til signering.

  For å se en forhåndsvisning av skattemeldingen og næringsspesifikasjonen på skatteetaten klikker du på “Se på skatteetaten.no”. Herfra kan du laste ned en pdf av det som er sendt inn og signere hvis du har rettigheter til det.
  Hvis selskapet er revisjonspliktig vil skattemeldingen sendes den nye signeringsportalen for revisorer automatisk etter signering av selskapet.

  Status - Etter selskapet har signert (eller revisor for revisjonpliktige) sendes skattemeldingen til skatteetaten for kontroll. Skatteetatens (og evt revisor) behandler dette asynkront og du må derfor klikke på “Oppdater status” for å få status på fremdrift. Asynkront betyr at man ikke helt vet hvor lang tid det tar før man får tilbakemelding. Det kan ta fra noen minutter til flere dager hvis det skal innom revisor for signering.

  Når man får beskjed om at Skatteetaten har mottatt skattemeldingen uten feil, er det bare å lene seg tilbake å vente på skatteoppgjøret.

Årsoppgjørsposteringene

Årsoppgjørsposteringene bokføres normalt tidligst etter at skatteoppgjøret er mottatt. Det kommer veldig snart funksjonalitet for å bokføre de i regnskapet, samt reversere de ved behov for korrigering av skattemeldingen, ved et klikk på en knapp.