Hvordan kan vi hjelpe?

Kom i gang

Bruk veiledningene for å hjelpe deg med å komme i gang med det grunnleggende.

Klientadministrasjon

Klientadministrasjonen lar deg opprette og administrere både brukere og klienter i 24SevenOffice.

Innstillinger

I innstillinger kan du sette opp og styre alt fra ulike salg, kunde -og aktivitetstyper i CRM til factoring under økonomi.

Regnskap

Regnskapsmodulen omfatter bilagsflyt, autobokfør, AI og anleggsregisteret. Vi har samlet all den informasjonen du trenger for å ta modulen i bruk her.

Avansert Rapportering

Avanserte rapporter, rapportgenerator samt avanserte rapportpakker.

Bank

I bankmodulen kan du opprette bankavtale, betale, bokføre innbetalinger og avstemme på ett og samme sted.

Faktura

Les mer om både generering og hvordan du setter opp både ordrevindu og maler her, samt en rekke funksjoner for å påse en god faktureringsflyt.

Purring & inkasso

Automatiser alle steg for inndrivelse av kundefordringer gjennom 24SevenOffice purring- og inkasso. Modulen har også sømløs flyt med faktura-modulen.

Lønn

24SevenOffice Lønn håndterer både enkle og mer komplekse lønnsforhold, samt at du får integrerte løsninger for både reise- og utlegg og fravær.

Prosjekt

Prosjektmodulen gir deg full kontroll og oversikt over alt fra planlegging, ressursstyring og gjennomføring, til timeregistrering og økonomi.

Timeregistrering

Timer brukes ofte for å fakturere ut tjenester, men det er også mulig å registrere interntid, og se hva som er registrert fra dag til dag.

CRM

I CRM kan du samle og ha en strukturert oversikt over all informasjon om dine kunder. på ett sted.

E-post

Med e-post i 24SevenOffice har du muligheten til å koble både inn- og utgående mail til en bedrift eller kontakter i CRM.

Kalender

Her kan du legge til dine aktiviteter og avtaler og få en fin oversikt over din kalender gjennom de ulike visningene; dag, uke, måned og liste.

Filer

Her kan du administrere filer som du og din bedrift ofte bruker. Det finnes også et eget filområde på hver kunde, kontakt og prosjekt.

Rapportering

Under rapportering finner du de ulike modulene våre, med tilgjengelige rapporter tilknyttet hver modul.

Integrasjoner

Vårt utvalg av integrasjoner åpner mange muligheter. Her finner du hjelpefiler for noen av våre integrasjoner.

Import/Export

I import/eksport modulen har du en samlet oversikt over de ulike mulighetene for import og eksport.

Mobil app

I dag er funksjonalitet som å sende bilag til mottak, godkjenne bilag og betale bilag videreført til vår nye app.

Reiseregning og utlegg

HR

Her kan du enkelt få oversikt over organisasjonen din. Gjennom de ulike HR-modulene kan du enkelt rekruttere nye og følge ansatt syklusen fra A til Å.

Klimaregnskap

Klimaregnskapet måler din klimapåvirkning, der dataen gir beslutningsgrunnlag for oppnåelse av en bærekraftig forretningsmodell.