Årsoppgjør

Årsoppgjørsmodulen

Årsoppgjørmodulen i 24SO er bygget for å støtte den nye skattemeldingen hvor RF-skjemaene er erstattet med temaer som må leveres fra et system

Modulen støtter foreløpig skattemelding for Aksjeselskap (AS) med levering av følgende tema:

  • Skattemeldingen, med andre forhold, skatteberegning, disponeringer, egenkapitalavstemming og årsoppgjørsposteringer.
  • Permanente forskjeller
  • Kundefordringer med midlertidige forskjeller
  • Aksjer og verdipapirer


Modulen er satt opp til å hente tall fra saldobalansen og man kan når som helst oppdatere denne hvis man har behov for å gjøre endringer i regnskapet før man sender inn.

For å gjøre årsoppgjørsprosessen så effektiv og automatisert som mulig mapper vi konti til skatteetatens felter, temaer og kontoplan etter beste evne. Skulle man oppleve at konti er mappet feil, kan man endre det i regnskapet og hente over saldobalansen på nytt.

En egen modul for levering av årsregnskap er under utvikling og vil komme i første versjon før fristen for levering av 2023.