Årsoppgjør

Årsoppgjørsprosessen og navigering i modulen

For å gjøre prosessen så intuitiv og effektiv som mulig er modulen bygget opp som en veiviser

  • Modulen er bygget som en veiviser som tar deg gjennom prosessen steg for steg, men du kan også gå direkte til en seksjon eller et steg ved å klikke direkte på den aktuelle seksjonen eller steget.
  • På venstre side i menyen finner du seksjonene som igjen består av et gitt antall steg avhengig av hva du trenger å rapportere.
  • Hvert steg har mulighet for å huke av for “Sjekket og fullført”. Steget vil da få en grønn hake i listen på venstre side. Vi logger hvem som har sjekket av hvert steg og kommer til å introdusere en fremdriftsstatus i dashboard basert på dette.