MVA

Avstemme MVA

Du kan avstemme mva-rapporten mot saldobalanse rapporten, hovedbok, bilagsjournal eller Økoskopet.

 
Mva-rapporten vil vise faktisk mva. Så ved bruk av prosentvis fradrag / forholdsmessig fradrag kan avgift avvike.

Mva-rapporten

Start med å synkronisere mva-rapporten slik at du vet du har fått med alle bevegelsene gjort i perioden.

Du kan bruke den slik den er eller laste ned ned fra nedlastninger i terminen.


I nedlastninger kan du velge å få med transaksjoner ( om det er over 100 vises ikke alle)

Avstemme mot saldobalansen

Hent frem saldobalansen i samme periode som mva-terminen.

Om vi her tar utgangspunkt i mvakode 3.
Så skal grunnlag og avgift i mva-rapporten være likt beløp “denne perioden” på konto 2700 og 3XXX kontoer ( konto brukt ved fakturering)
Grunnlag = sum denne perioden av konto brukt ved fakturering
Avgift = denne perioden på konto 2700

Her ser du post 3 ( mvakode 3) fra mva rapporten viser grunnlag = 10.000 og avgift = 2.500

Du ser saldobalansen viser samme beløp på konto 3000 og 2700

Konto 3100 er ikke blitt bokført med mvakode 3 og skal derfor ikke regnes med.
Du kan også klikke deg inn på bevegelsene fra “denne periode” i saldobalansen for å få frem bilagsjorunal på den aktuelle kontoen. Der vil du eksempel på konto 3000 se at de er ført med mvakode 3.

Det er også en fin måte å sjekke at alle bilagene ført på aktuell konto faktisk har mvakode på seg. Er det noen som mangler mvakode så kan det være en årsak til at grunnlag i saldobalansen ikke stemmer med grunnlaget i mva-rapporten.


Avstemme mot bilagsjournal

Gå inn i bilagsjournal og legge inn lik dato som mva-terminen og mvakode

Her tar vi utgangspunkt i mvakode 1.
Det kan være lurt å ta ut rapporten som CSV for bedre oversikt.
Legg på filter i excel og ta bort 2400 og 2700 så vil du få frem sum = grunnlag, så kan du gjøre det samme ved å kun hente frem konto 2700 og få sum = avgift


Summerer beløp kolonnen og får frem grunnlaget på 32.000

Tar jeg kun konto 2700 så får jeg avgiften på 8.000

Sjekker mot mvarapporten og ser at det stemmer

Bilagsjournalen vil også summere i bunn av rapporten de ulike kontoene brukt i perioden. Samt viser også om det er brukt prosentvis fradrag.


Avstemme fra økoskopet

I økoskopet kan du hente frem mva-rapporten via aggregering - koblinger.

Legg inn rett dato for perioden i søk og hent frem kolonnene “prosentvis fradrag” og “beløp etter fradrag”

Om vi her tar utgangspunkt i mvakode 1 så ser vi i økoskopet at den viser til grunnlag = 32.000 og Avgift = 8.000

Du kan også her utvide for å få frem hvert bilag for igjen å avstemme dette mot eksempelvis bilagsjournalen bilag for bilag.
Du ser også de samme summene i mva-rapporten.

Om det er brukt prosentvis fradrag vil du kunne avstemme beløpet mot kolonnen “beløp etter fradrag” mot det som vises i mva-rapporten, da mva-rapporten kun viser faktisk avgift som skal betales.

Økoskopet er også bra og avstemme mva-rapporten mot bilagsjournal der hvor mva-rapporten har flere enn 100 transaksjoner.