Rådata eksport

Eksport av faktura med varelinjer

Eksporten for å eksportere faktura med varelinjer, lister ut alle fakturaer innen gitte søkekriterier. Alle varelinjene i fakturaene listes også ut i denne rapporten, ei rad per varelinje.

Forklaring på kolonnenavn i eksporten:

Faktura med varelinjer
Kolonnenavn  Forklaring
OrderId  Ordrenr
InvoiceId  Fakturanr
CustomerId  Kundenr
CustomerName  Kundenavn
CustomerOrgNo  Organisasjonsnummer
CustomerReferenceNo  Kundens referansenummer
TotalWithTax  Total inkl mva
TotalWithoutTax  Total eks mva
TotalTax  Total mva
TotalCost  Total kostnad
CurrencyId  ValutaId
CurrencyRate  Valutakurs
CurrencyUnit  Valutaenhet
Commission  Provisjon
CommissionPaid  Utbetalt provisjon
 InvoiceDate  Fakturadato
 OrderDate  Ordredato
 DateChanged  Endringsdato
 PaymentTime  Betalingstid
 InvoiceText  Fakturatekst
 InvoiceTitle  Fakturatittel
 InvoiceAddress  Fakturaadresse
 InvoiceZipCode  Fakturapostkode
 InvoiceZipArea  Fakturapoststed
 InvoiceCity  Fakturaby
 InvoiceState  Fakturastat
 InvoiceCountry  Fakturaland
 InvoiceEmailAddress  Faktura e-postadresse
 RecName  Firmanavn til leveringsadresse
 RecAddress  Leveringsadresse
 RecZipcode  Leveringspostkode
 RecZipArea  Leveringspoststed
 RecCity  Leveringsby
 RecState  Leveringsstat
 RecCountry  Leveringsland
 RecPhone  Leveringstelefonnummer
 RecTime  Leveringstid
 RecAltDelivery  Alternativ levering
 RecText  Leveringstekst
 RecInfo  Leveringsinformasjon
 AuthorizationInfo  Attesteringsinfo
 AuthorizationCustomerId  AttesteringsKundeId
 ProductionNo  Produksjonsnummer
 KID  KID-nummer
 ReferenceNo  Referansenummer
 RecCustomerId  Kundenr til leveringsadresse
 BankAccountNoSender  Bankkontonummer avsender (eget bankkontonummer)
 SendToFactoring  Send til factoring
 AccrualDate  Periodisering startdato (periodisering som gjelder hele ordren)
 AccrualCount  Periodisering i antall måneder (periodisering som gjelder hele ordren)
 GlnNumber  GLN-nummer
 ProductId  ProduktId
 ProductNo  ProduktNr
 Productname  Produktnavn
 Price  Pris på produkt
 PriceIncTax  Pris inkl mva
 InPrice  Innpris på produkt
 Tax  Mva på produkt
 TaxCode  Mva-kode
 Cost  Kostnad
 Discount  Rabatt
 Quantity  Antall
 CartOrder  Rekkefølge på elementene i handlekurven
 CartAccrualDate  Periodisering startdato (periodisering som gjelder produkt)
 AccrualCount  Periodisering i antall måneder (periodisering som gjelder produkt)
 ProjectId  Prosjektnr
 ProjectName  Prosjektnavn
 DepartmentId  Avdelingsid
 DepartmentName  Avdelingsnavn
 InvoicedByEmployeeId  AnsattId til personen som fakturerte
 InvoicedByFirstname  Fornavn til personen som fakturerte
 InvoicedByLastname  Etternavn til personen som fakturerte
 OurRefEmployeeId  AnsattId til vår referanse
 OurRefFirstname  Fornavn til vår referanse
 OurRefLastname  Etternavn til vår referanse
 ProductionManagerContactId  Produksjonssjef KontaktId
 ProductionManagerEmployeeId  Produksjonssjef AnsattId
 ProductionManagerFirstname  Produksjonssjef fornavn
 ProductionManagerLastname  Produksjonssjef etternavn
 CampaignId  Kampanjeid
 CampaignName  Kampanjenavn
 SalesOpportunityId  SalgsmulighetId
 SalesOpportunityTitle  Tittel på salgsmulighet
 ProductCategoryId  ProduktkategoriId
 ProductCategoryName  Produktkategorinavn
 CustomerRef  Kundens referanse
 TotalPriceWithDiscount  Totalpris hvor evt rabatt er trukket fra