Rådata eksport

Eksport av kontoplan

Rådata eksporten finner du fra hovedmenyen - Administrasjon - Import/Export - Eksport av rådata Her kan du eksportere data i csv-filer.

 

Kontoplan
Kolonnenavn  Forklaring
 AccountNo  Kontonr
 AccountName  Kontonavn
 AccountTax  Mva-type
 SystemAccount  Systemkonto (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE)
 ProjectRequired  Prosjekt påkrevd (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE)
 DepartmentRequired  Avdeling påkrevd (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE)
 RegDate  Registreringsdato