Rådata eksport

Eksport av salgsmuligheter

Rådata eksporten finner du fra hovedmenyen - Administrasjon - Import/Export - Eksport av rådata Her kan du eksportere data i csv-filer.

 

Salgsmuligheter
Kolonnenavn  Forklaring
 OpportunityId  SalgsmulighetId
 CustomerId  Kundenr
 CompanyName  Kundenavn
 Title  Tittel på salgsmulighet
 Amount  Beløp
 StartDate  Startdato
 CloseDate  Sluttdato
 Probability  Sannsynlighet i %
 OwnerEmployeeId  Eiers Ansattid
 OwnerFirstname  Eiers Fornavn
 OwnerLastname  Eiers Etternavn
 CreatedByEmployeeId  Opprettet av AnsattId
 CreatedByFirstname  Opprettet av Fornavn
 CreatedByLastname  Opprettet av Etternavn
 TypeId  TypeId
 TypeName  TypeNavn
 SourceId  KildeId
 SourceName  KildeNavn
 Description  Beskrivelse
 StepId  StegId
 StepName  StegNavn
 CampaignId  KampanjeId
 CampaignName  KampanjeNavn
 RejectionId  AvvisningId
 RejectionTitle  AvvisningTittel
 StatusId  StatusId
 StatusName  StatusNavn
 DateReg  Registreringsdato
 Amount2  Beløp 2
 ProjectId  ProsjektId
 ProjectName  ProsjektNavn
 ClosedDate  Lukket dato
 ImportJobId  ImportjobbId
 DeliveryDate  Leveringsdato
 CustomerContactId  Kundes kontaktId
 CustomerContactFirstname  Kundes kontaktfornavn
 CustomerContactLastname  Kundes kontaktetternavn