Rådata eksport

Eksport av produkter

Eksporten av produkter gjør en eksportering til excel av alle dine produkter. Eventuell videre selektering av produktene kan du selv gjøre i excel.

Produkter
Kolonnenavn  Forklaring
 ProductId  ProduktId
 ProductNo  Produktnr
 Name  Produktnavn
 CategoryId  KategoriId
 Price  Utpris uten mva
 PriceIncTax  Utpris inkl mva
 PricePercent  Dekningsbidrag
 Price2  Utpris 2
 Price2Percent  Utpris 2 autokalk
 PriceSupplier  Leverandørens pris
 InPrice  Innpris
 CashPrice  KontantUtpris
 CashPriceIncTax  KontantUtpris inkl mva
 CashPercent  Kontant autokalk
 Stock  Antall på lager
 Web  Vis på netthandel
 Reg  Tidspunkt for når produktet ble registrert
 Weight  Vekt (kg)
 SupplierId  LeverandørId
 SupplierCode  Leverandørens varenr
 SupplierName  Leverandørens produktnavn
 Sold  Antall solgt
 EANnr1  EAN nummer
 EANnr2  EAN nummer 2
 SmallestNumber  Minste antall
 OrderProposal  Bestillingsforslag
 ProductCode  Varekode
 BatchNo  Batchnummer
 InfluenceStock  Lagerstyring (true = lagerstyring på, false = lagerstyring av)
 ProjectId  ProsjektId
 PriceGroupId  Id på produktprisgruppe
 CashGroup  Produktprisgruppe
 StructureProduct  Strukturvare
 WebLink  Leverandørens webside
 SpesialPrice  Spesialpris
 UnitQuantity  Antall
 QuantityFromSupplier  Antall fra leverandør
 DateChanged  Dato endret
 StockLocation  Lagerplassering
 Cost  Indirekte kostnad
 ImportJobId  ImportjobbId
 StatusId  StatusId
 DescShort  Beskrivelse kort
 DescLong  Beskrivelse lang