Lær mer om

Hurtigtaster - "+(pluss)" fakturanummer og pil ned

Hvordan bruke "+"Fakturanummer og piltast som hurtigtast i bokføringsvinduet.


Ved å velge bilagsart, i dette eksempelet 5 - Bank og deretter skrive +/- i feltet for fakturanummer vil du kunne søke opp og knytte fakturaer/kreditnotaer direkte i bokføringsmodulen. Dette gjør du ved å skrive inn +/-, bruke begynnelsen av fakturanr som søkekriterie og deretter søke med piltast ned.


Deretter kan du bruke piltaster opp/ned for å finne rett faktura, og velge med enter.


Da vil kundenummeret føres rett inn i feltet for kundenummer, og 1500 føres i kreditfeltet i stedet for at alt dette må fylles inn manuelt.