Ofte stilte spørsmål

Hva må jeg huske på ved årsavslutning i lønn?

I denne artikkelen ser vi på hva det kan være viktig å huske på ved årsavslutning i 24SevenOffice Lønn.

Sjekkliste for hva du bør kontrollere:

 • Stemmer Feriepengelisten med 2940 skyldige feriepenger?
 • Stemmer total AGA for året med AGA-pliktige kontoer for regnskapsåret?
 • Innrapportert AGA for året finner du ved å ta ut en A07 for 2023 under Ansatte - Altinn - Hente A07 - Velg år 2023. Her finner du også alt annet som er innrapporter (pensjon osv).
 • Er riktig elektronisk kommunikasjon og forsikring innberettet for året?
  • Dette kan sjekkes i Rapporter - Lønnsposter. Velg type fordel "Naturalytelse".
  • Da vil man få en oversikt over alle naturalytelser som er innberettet per ansatte og sum av disse. Innberettet forsikring må man sjekke mot årsoppgave forsikring og total sum for innberettet ELKOM 2023 skal være 4932 (eller 366 per måned).
 • Dersom selskapet utbetaler reiseregninger manuelt (ikke via 24SO Lønn) må man sjekke at alle ansatte er innberettet for kjøregodtgjørelse på disse reiseregningene.
  • Man kan sjekke hva som er innberettet ved å gå på Rapporter - Lønnsposter - velge lønnsart man har innberettet kjøregodtgjørelse på, vanligvis lønnsart 318.
 • Er refusjon sykepenger fra alle K27 i Altinn innberettet?
  • Sjekk mot Rapporter - Lønnsposter her også. Husk at det kommer ofte to K27 for desember.
 • Er all pensjon betalt i 2023 innberettet?
  • Husk at her er det kun det som er betalt ut av bank i 2023 som skal med. Dette kan sjekkes mot fakturaer eller årsoppgave for pensjon.
 • Dersom de ansatte har fått gaver som overstiger 5000kr må de innberettes for overstigende beløp.
   
 

Alt dette kan man korrigere ved å opprette en ekstrakjøring med datointervall og utbetaling i desember 2023. Når alt er lagt inn korrekt sender man inn A-melding ved å gå til fanen «A-melding» og klikker på Send til Altinn. Så går man i fanen «Dato» blar ned og klikker på Lukk lønnskjøring. Så går man i fanen «Bokføring» og trykker Bokfør lønn.