Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer det med Regnskapsgodkjente betalinger?

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi konseptet Regnskapsgodkjente betalinger

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Regnskapsgodkjente betalinger er en ny tjeneste som er utviklet for å erstatte tidligere løsning for forhåndsgodkjente betalinger, hvor en betaling kun trenger å signeres én gang -  i vårt tilfelle i 24SevenOffice -  uten å kreve ekstra godkjenning i nettbank før betalingen blir prosessert.

I vår implementasjon av løsningen bruker vi BankID til å jevnlig verifisere identiteten til alle brukere som signerer betalinger i 24SevenOffice, og overfører deretter info om hvem som signerer hver enkelt betaling videre til banken - som verifiserer at personen har rettigheter til å signere på den aktuelle kontoen, samt holder track på politisk eksponerte personer og røde flagg ift hvitvasking.

Bankmodulen forsikrer seg nå om at alle brukere som kan signere betalinger i Bank (v2) på en klient som bruker en bank som har den nye tjenesten Regnskapsgodkjente betalinger (kortversjon “RgB”) har bekreftet sin identitet ved hjelp av BankID, og viser ellers en infoside med kort forklaring rundt endringen samt en side hvor brukeren kan logge seg inn med BankID enten med kodebrikke eller BankID på mobil.

Bakgrunn for etter-godkjenning og utvikling av RGB (Kilde DNB)

Hvitvaskingsloven §13 fordrer at bank som rapporteringspliktig skal ha innhentet og bekrefte opplysninger om fysiske personer som handler på vegne av en juridisk person eller disponerer over konto eller depot. Videre må bank ha systemer for å avgjøre om personer som kan handle på vegne av kunden, er en politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person. Retten til å handle på vegne av kunden bekreftes ved skriftlig dokumentasjon. Ved regnskapsgodkjente betalingsoppdrag, det vil si filinnsendte betalingsoppdrag som initieres utenfor bankenes flater (i hovedsak ERP-flater), er det i dag vanlig at autentisering skjer med virksomhetssertifikater og uten bruk av personlige sertifikater. Kunden vil internt ha systemer for fullmakter og slik forhåndsgodkjenning er mer eller mindre standard i næringen i dag.

Direkte remittering via MPS

Fra 1.desember 2020 startet flere banker å avslutte avtaler for Direkte Remittering via MPS og kreve direkte integrasjon enten med RGB eller med ettergodkjenning i nettbanken. Dersom man ikke har bestilt en ny avtale direkte mot baken, vil disse avtalene etterhvert slutte å fungere ettersom bankene ikke lenger godkjenner disse avtalene. Sjekk banken din for mer informasjon om dette og hva deres planer for Direkte remittering via MPS er fremover.

Nye bankavtaler

Når du nå bestiller ny avtale mot en bank som har tjenesten Regnskapsgodkjente betalinger vil du få valg om å bestille med RGB eller med ettergodkjenning i nettbanken.

Det er viktig å huske på at den eller de som skal signere betalingene har riktig rettigheter på plass på kontoen i banken.

Banker som har løsning for RGB på plass

SB1

Alle brukere som skal signere betalinger via ny løsning, må ha logget seg inn minst én gang i bedriften sin nettbank via en nettleser (ikke mobilapplikasjon) etter den 1.oktober 2020.

Alle brukere som skal signere betalinger må være registrert med signeringsrettigheter i nettbanken hos SpareBank 1.

SB1 avtaler konverterer vi i slutten av November 2020 og vil etter dette kunne administreres via bankmodulen - administrasjon - avtaler - rediger avtale. Der skal man selv kunne slå av og på RGB på kontoene sine når dette er aktivert.

Trykk her for mer informasjon.

DNB

Alle brukere som skal signere betalinger må være registrert med signeringsrettigheter for utbetalinger via regnskapssystem i nettbanken hos DNB. Det er en egen rettighet for regnskapssystemer og må ikke forveksles med rettigheter til å signere i nettbanken.

Gamle bankavtaler som ikke er endret til RGB vil fra 1.desmeber måtte ettergodkjennes i nettbanken.

DNB har oppdatert mange av de gamle avtalene, men om din avtale ikke er oppdatert enda kan dette etterbestilles i nettbanken din via denne linken: https://www.dnb.no/bedrift/konto-kort-og-betaling/betaling/logginn-rgb-etterbestilling.html?erp=24SevenOffice&utbetalingerval=true&rgb=etterbestill

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Den nye løsningen innebærer at det foretas en annen form for kontroll av innsendte betalingsoppdrag enn tidligere. De viktigste endringene er:

Den/de som godkjenner betalingen i regnskapssystemet må også ha godkjenningsrett på konto i nettbank bedrift.

Informasjon om godkjenner må følge med betalingen når den sendes fra regnskapssystemet til banken.

Det vil fortsatt være mulig å sende inn betalinger som ikke er godkjent i tråd med ny løsning. Slike betalinger må da godkjennes manuelt i nettbank bedrift.

Trykk her for mer informasjon.

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Trykk her og her for mer informasjon.

Spareskillingsbanken

Regnskapsgodkjente betalinger er en ny tjeneste som er utviklet for å erstatte tidligere løsning for forhåndsgodkjente betalinger, hvor en betaling kun trenger å signeres én gang - i vårt tilfelle i 24SevenOffice - uten å kreve ekstra godkjenning i nettbank før betalingen blir prosessert.

Denne løsningen er nå på plass mellom 24SevenOffice og Spareskillingsbanken.

Vi anbefaler derfor å avslutte avtale om Direkte Remittering via MPS og heller benytte direkte integrasjon mellom bank og 24SevenOffice. Direkte integrasjon krever også at Nettbedrift opprettes.

Alle brukere som skal signere betalinger via ny løsning må logge seg inn i Nettbedrift minst én gang og ha rettigheter til å registrere og godkjenne en betaling.

Ønsker dere å bestille regnskapsintegrasjon med 24SevenOffice kan dere benytte denne linken https://spareskillingsbanken.no/skjema-for-regnskapsintegrasjon/.

Ønsker dere å fortsette med Nets Direkte Remittering og ikke direkte integrasjon, minner vi om at det også her er et krav om avtale om Nettbedrift og bruker som har vært innlogget minst én gang.

Handelsbanken

Handelsbanken har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Trykk her for mer informasjon.

Sparebanken Sogn & Fjordane

Sparebanken Sogn & Fjordane har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Trykk her for mer informasjon.

DSS-bankene

Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank og Voss Sparebank har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Eika

Eika har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Nordea

Nordea har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Danske Bank

Danske Bank har støtte for regnskapsgodkjente betalinger.

Status på regnskapsgodkjente betalinger i andre banker

Vi kommer i løpet av kort tid til å gjøre RGB tilgjengelig for flere banker. Det vil etter hvert komme en melding i systemet til de dette gjelder, men nærmere informasjon.

Det vil da legges opp slik at man selv kan aktivere RGB på bankavtale sin om man ønsker dette.

Nye avtaler som settes opp når dette er klart vil får RGB automatisk, men de eksisterende må selv inn å aktivere dette.

MPS

MPS tilbyr fra og med 1.12.2020 en Direkte remitteringsløsning både med og uten krav til identifisering av godkjenner. Det er opp til hver enkelt bank hvilken løsning de ønsker å tilby.