Ofte stilte spørsmål

Hvordan legge til en aktiv eiendel i anleggsregisteret som tidligere er avskrevet?

Denne hjelpeartikkelen er aktuell for deg som skal legge inn et eksisterende anlegg som har blitt avskrevet/bokført tidligere.

 

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


Kjøpsdato:
når ble anlegget kjøpt

Startmåned /startår: når startet avskrivningen/bokført – opprinnelig

Antall perioder: hvor mange perioder skal avskrives – totalt

Allerede bokført til og med (måned): hva var siste bokførte måned (avskrivning)

Allerede bokført til og med (år): hva var siste bokførte år (avskrivning)

Allerede bokført beløp: denne benyttes når en er usikker på om tidligere avskrivninger stemmer på desimalen. Hvis en eiendel har eksistert I 5 år og gjerne har hatt 2-3 ulike regnskapsførere så kan det fort oppstå avvik I perfekte avskrivninger. En eiendel kan ha blitt avskrevet for totalt 123.456,78 mens den egentlig skulle ha blitt avskrevet for 123.456,99. 

For å kunne benytte allerede bokført til og med så må først «Allerede bokført til og med år» defineres, deretter må «Allerede bokført til og med måned» velges.

Se eksemplet nedenfor, der skal vi legge inn en kopimaskin på 36.000 som ble kjøpt den 01.01.2020 og startet avskrivning januar 2020. Den skal avskrives for 36 periode. Den er tidligere bokført til og med desember 2020, og en kan raskt se at tidligere bokførte avskrivninger ikke er korrekte så da har en her valgt manuell innleggelse av beløpet/avskrivningene.

Etter etablering av denne eiendelen I modulen så vil restavskrivningene starte ifra januar 2021 og til og med desember 2022, restavskrivningene vil totalt være 23.999,89. Etter at avskrivningene for eiendelen er ferdig bokført så har en bokført 36.000,-.