Ofte stilte spørsmål

Hvordan nedskrive en eiendel?

Hvis eiendelen plutselig får et verdifall så har du nå muligheten til å nedskrive eiendelen. I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan løse dette.

Funksjonen for nedskriving av en eiendel finner du på eiendelskortet og fanen Avansert.

Nedskrivning skjer uavhengig om det er avskrevet frem til nedskrivningstidspunkt eller om du har avskrevet forbi.

Hvis nedskrivningstidspunktet er I september så bokføres det avskrivninger til og med september måned samt selve nedskrivningen. Og hvis eiendelen opprinnelig var ferdig avskrevet og det er I fremtiden så vil systemet reversere til og med oktober slik at september er siste bokførte måned. Den vil følge samme logikk som ved salg av eiendel.

Velg dato for nedskrivning og da vil systemet vurdere hvor mye som er til rest og hva som kan nedskrives. Du kan nedskrive delvis samt hele restverdien. Hvis hele restverdien nedskrives så slutter periodetelleren den måneden og eiendelen anses som ferdig avskrevet og restverdi er null.

 

Etter nedskrivning så vil bunten inneholde enten avskrivninger eller reverseringer av avskrivninger samt selve nedskrivningen. Alle nedskrivninger vil dukke opp I ny kolonne som heter «Nedskrivning». Denne viser hvor mye som er nedskrevet basert på nåværende måned.

 

En nedskrivning vil redusere fremtidige avskrivninger derfor reverserer modulen alle fremtidige avskrivninger som allerede var ført. Og hvis du ønsker å reversere en nedskrivning så vil den følge samme prinsippet, reversere det som baserte seg på restverdi etter forrige nedskrivning.

Du kan kun reversere siste nedskrivning som ble gjort.

 

Du kan nedskrive eiendeler som ikke skal avskrives samt de som skal avskrives.
Nedskrivningen dukker også opp I eiendelsrapporten.