Ofte stilte spørsmål

Hvordan opprette et nytt produkt

Nye produkter kan enkelt opprettes fra produktmodulen. I denne artikkelen skal vi se på hvordan dette kan gjøres.

For å opprette nytt produkt må du klikke på knappen >nytt produkt> øverst til høyre.

Du kommer da inn i produktbildet.

Generelt

Fanene generelt legger du inn informasjon om produktet som navn, kategori, priser, produktnummer, om produktet er aktivt.

Om du skal opprette flere produkter huk på <lagre og opprett nytt>

Leverandør

Her legger du inn informasjon om leverandør

Lager

Her legger du inn lagerinformasjonen, om produktet skal lagerføres

Priser

Her finner du prislister som er lagt inn på produktet.

 

Bokføring

Her velger du konto til de ulike typegruppene om de skal avvike fra standardkontoer.

Du har også her mulighet til å legge til dimensjoner. Dimensjonene vil automatisk legges til på fakturaer hvor produktet blir lagt til.

For å kunne gå inn på fanene prisliste og konto må produktet lagres først.

Utdypet informasjon om Produktkortet og resten av produktmodulen finner man i “Lær mer om” seksjonen.