Ofte stilte spørsmål

Hvordan selge en eiendel?

Her går vi gjennom et eksempel på hvordan selge en eiendel. Vi tar utgangspunkt i eiendelen i artikkelen Hvordan legger jeg inn en eiendel i anleggsregisteret.

Vår salgsfunksjon gjør at du kan selge eiendeler som skal avskrives samt eiendeler          som ikke skal avskrives. Den beregner også gevinst/tap samtidig som den                        hensynstar hvor mye som allerede er bokført så du skal slippe å tenke på dette.

1. Før du starter med salg av eiendel så vær sikker på at du har satt opp salgskonto i          innstillingene, dette kan du lese mer om i “kom i gang med anleggsregisteret”

2. Når du skal foreta et salg så behøver du ikke å tenke på siste avskrevet periode vs         salgsperiode. Modulen vil reversere fremtidige avskrivninger eller avskrive perioder         frem til salgsperiode. For å selge trykk på eiendelen og gå til fanen «Avansert» og
    her vil du få opp alternativet «Salg av eiendel».

 

3. For typesalg så har vi lagt opp 3 typer for salg og derfor er det viktig at dere har             korrekt oppsett på salgskontoene med tanke på mva kobling.


4. Dato for salg – her legger dere inn dato for salget, merk at her har dere et valg med        alternativet «Selg på slutten av forrige måned». Hvis dere huker av denne så betyr           det at dere selger måneden før salgsperioden mtp avskrivninger og restverdi. Hvis           dere ikke huker av så beregner den salgsmåneden som på slutten av måneden du             oppga salget. Altså hvis du selger 15.02.2022 uten å huke av så selger du eiendelen           med restverdi per 28.02.22


5. Legg deretter inn salgsum eks mva samt motkonto til salget, eventuelt bank eller              reskontro, husk å påfør kundenummer hvis det skal på reskontro.

6. Du kan bokføre salget enten manuelt eller direkte som vanlig og merk at etter at du       har overført bunten eller direkte bokført så flytter eiendelen seg til Ferdig og Alle             fanen samtidig som vi har sluttført den. Vi har også lagt til en ekstra kolonne som             viser gevinst /tap. Loggen viser alt som har skjedd.

7. For å reversere salget gå tilbake på eiendelen, gå inn på kortet og deretter                       «Avansert» fanen, her får du nå valget om å reversere salget, og det vil bare være en       ren motsatt føring av selve salget. Etter reversering vil eiendelen flytte seg tilbake til       fanen «Pågående».

Hjalp denne artikkelen?
 
Ja Nei