Lær mer om

Hvordan sette baseline og mål i Klimaregnskap

I Klimaregnskapet kan du fastsette baseline og mål for å se utvikling over tid mot ditt ønsket kg CO2e nivå.

Gå til Dashboard > Baselinge og mål

Skjermbilde 2024-03-05 kl- 11-44-17-png

Sett Baseline

Baseline er det punktet du ønsker å måle fra. Dette er en manuell input for at du som bruker kan inkludere informasjon som er utenfor selve Klimaregnskapet. 

Dersom du skal hente Baseline fra Klimaregnskapet: 

  1. Gå til oversikt > Mitt Klimaregnskap.
  2. Velg ønsket år, og kopier Total (Sum utslipp alle scopene).
  3. Gå til Dashboard > Baselinge og mål.
    Skjermbilde 2024-03-05 kl- 11-51-33-png

4. Trykk Lagre

Sett mål

Når ønsker du å nå målet ditt, og på hvilket nivå skal du være med dine utslipp (target emissions) ? 

Skjermbilde 2024-03-05 kl- 11-54-06-png

Trykk på Penn-ikonet og endre ønsket år (target year), og nivået av kg CO2e (target emission). 

Resultat Baseline og Mål

Skjermbilde 2024-03-05 kl- 11-56-11-png

Du får en illustrasjon av hvor du var i Baseline året, og hvor du skal være for å nå målet. I denne illustrasjonen ser du at år 2023 hadde høyere kg CO2e enn hva som må til for å redusere mot 2030.