Ofte stilte spørsmål

Hvordan skjule chatboblen?

Noen ganger kan chatboblen være litt i veien for tall og knapper i systemet. Vi har derfor gjort det veldig enkelt å skjule chatboblen slik at denne ikke er i veien.

For å skjule chatboblen, må man først trykke på initialene sine eller profilbildet oppe i høyre hjørne.
Deretter huker man av for "chatboble". Dette vil gjøre chatboblen usynlig


Hvis man ønsker å gjøre chatboblen synlig igjen, gjør man akkurat det samme for å aktivere den igjen.