Ofte stilte spørsmål

Hvordan slette en eiendel?

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan slette eiendeler, og hva du må huske på i denne sammenheng

Når du klikker deg inn på en eiendel har du nederst et alternativ «slett», dette vil fjerne eiendelen helt ifra modulen. Valget Avbryt avskrivning flytter eiendelen til arkivet «Avbrutt», dette er hvis du vil fortsette på det ved en senere anledning. Men en kan ikke sende eiendel som er delvis avskrevet på avbrutt.

Før du har avskrevet noe på eiendelen så kan du endre alle dimensjonene, og etter at du har avskrevet så blir nesten alt stengt for videre editering, kun navn og kategori vil bli mulig å endre. Det kommer alternativer sammen med reversering men det kommer vi tilbake til på et senere avsnitt.

Etter at du åpner eiendelen etter lagring så har en fått 2 nye faner helt øverst. «Avansert» og «Hendelser». Avansert er ikke mulig å benytte før en har bokført noe, dette omhandler reversering og salg.

 

Du kan ikke slette en eiendel som er avskrevet. Da må du først reversere avskrivningene.


Via innstillinger

Via innstillinger har du mulighet til å slette alle eiendeler.

Men vær obs på at det vil slette ALLE og om det er bokført avskrivninger i regnskapet så vil de fortsatt bli liggende og må da reverseres fra “søk bilag”