Ofte stilte spørsmål

Hvordan tilpasse dashboard til ulike roller?

Vi anbefaler dere å skape dashboards tilpasset ulike roller i bedriften. På denne måten sikrer man at alle brukere og ansatte har et felles referansepunkt på selskaps- og avdelingsnivå.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


Nedenfor har vi samlet noen Dashboards med KPIer som kan være nyttige opp mot ulike roller og fokusområder.


Daglig leder

En daglig leder ønsker gjerne effektivt å skape seg en totaloversikt over nøkkeltall i virksomheten. I dashboardet under finner du blant annet oversikt over: Fakturerbare timer, vunnede salgsmuligheter, resultat, EBITDA, banksaldo og bilag til godkjenning.

Salgsleder

Som salgsleder eller selger ønsker du eksempelvis full oversikt over pipeline, status på prosesser og vunnet salg, men også hva som kan forventes av salg fremover.

Prosjektleder

En prosjektleder setter det å beholde oversikten over alle faser i et prosjekt, fra planlegging til økonomi, høyt. I dette dashboardet har vi blant annet inkludert widgets som viser «fakturert totalt», bilag til godkjenning, faktureringsgrad, prosjektoppgaver og antall fakturerbare timer.

 

Økonomisjef

Som økonomisjef vil du ha full kontroll og rask oversikt over selskapets økonomi og likviditet i sanntid. Du ønsker også å bruke regnskapet og nøkkeltallene som en løpende styringsgrunnlag. For å hjelpe deg med dette, har vi inkludert en rekke nyttige widgets i dette dashboardet. Disse inkluderer:

  • Banksaldo: Viser saldoen på selskapets bankkontoer i sanntid.
  • Betalinger neste måned: Gir deg oversikt over kommende utbetalinger i løpet av neste måned.
  • Bilag til godkjenning: Gir deg en liste over bilag som venter på godkjenning, slik at du kan behandle dem raskt og effektivt.
  • MVA og AGA: Viser MVA- og AGA-innbetalinger og utbetalinger i sanntid.
  • Resultat hittil i år og inneværende måned: Gir deg en oppdatert oversikt over selskapets resultat så langt i år og inneværende måned.
  • Aldersfordelt leverandør- og kundeoversikter: Viser deg hvor mye du skylder eller hvor mye du har til gode hos leverandører og kunder fordelt etter alder.
  • Resultat før skatt: Gir deg en oversikt over selskapets resultat før skatt.
  • Fakturering sammenlignet med foregående år: Gir deg en sammenligning av faktureringen i inneværende år og foregående år, slik at du kan identifisere eventuelle endringer eller trender.

Bank dashboard

Inne i Bank-modulen har du muligheten til å designe ditt eget tilpassede dashbord. Her er det er også mulig å inkludere widgets fra andre moduler, som for eksempel fakturering og regnskap, for å samle all relevant informasjon på ett sted. Widgetene vi har benyttet i dette eksempelet er: Saldo, Utbetalinger for de neste 14 dagene, Utbetalt fra bank-modulen hittil i år og Innbetalt hittil i år. Å opprette et tilpasset dashboard i bankmodulen kan gi en unik innsikt i din økonomiske situasjon, på en oversiktlig måte.