Prisolve

Import

Denne artikkelen inneholder relevant informasjon dersom du ønsker å vite mer om import i Prisolve.

Merk at denne modulen brukes kun for selskaper som det ikke finnes API for.

 1. For å importere, så må man gå via «Admin» > «Rapportadministrasjon» og sørge for at selskapet har import-rapporten tilgjengelig.
 2. Huk av for rapport «(2745) Generell filimport» i listen.
  Hvis rapporten allerede er tilgjengelig under «Rapporter» > «Import» kan dette steget hoppes over.
  import_tilgjengelighet.png
 3. Etter dette, så kan du importere ved å gå til Rapporter > Import > Generell filimport. 
 4. Dra filen over i denne boksen, eller trykker inne i boksen med musa, for å få opp “last opp fil” funksjonen. 
  Boks_for_import.png
 5. Under «Forhåndsvisning» defineres hvilke kolonner som skal importeres fra fil •
 6. Klikk på «Legg til» for å definere type
 7. Klikk på «Rediger» for å endre kolonnedefinisjon
  1. Kolonner uten valgt definisjon (med hvit bakgrunn) ignoreres og importeres ikke. Rader som hoppes over indikeres på venstre hånd. Brukes ved f.eks. for overskriftsrader i importfil.
 8. Paramatere

  1. Klikk på «Lagre parametere» etter kolonneoppsett for å kunne hente inn ved neste import av samme filtype. 
  2. Angi periode import gjelder for. Dette vil slette eventuelle transaksjoner på selskapet fra tidligere. Under «Vis flere innstillinger» kan man angi hvilke rader importen skal hoppe over. Bruk komma for å angi flere eller tilde (~) for å hoppe over et spenn av rader. Klikk på «Importer data» for å starte import.
  3. Prisolve kan importere excel filer med opptil 20000 linjer i Excel. 
 9. SAF-T Import

  1. SAF-T importen finner du under Rapporter > Import > SAF-T import. Hvis den ikke er aktivert, så kan du alltid skru denne på under Admin > Rapportadministrasjon. Klikk på i-knappen for mer informasjon rundt SAF-T importen.

   SAF-T_import_info.png

    

   Prisolve støtter import for SAF-T filer opptil 200 MB. Hvis du har en SAF-T fil som overstiger grensen, så kan du hente ut nye filer for en kortere periode.

    

   Periodisering:

   1. Periode og Periode År: månedsbegrepet skal styre periodiseringen.
   2. Bilagsdato: bilagsdato skal styre periodiseringen.
   3. Systemdato: systemdato skal styre periodiseringen. Blir ikke ofte brukt.
   4. Posteringsdato: posteringsdato skal styre periodiseringen. Blir ikke ofte brukt.

    

   Import av kontoplan: Her kan du velge om du ønsker å bruke selskapets opprinnelige kontoplanen i filen, eller om den heller skal importere inn SAF-T kodene som er brukt. Dette kan du bruke hvis du eksempelvis har en dansk kunde som i utgangspunktet har 5-sifret kontoplan, men du heller ønsker å rapportere etter den norske kontoplanen.