Importfelter

Eksempelfiler alle importer

Her er en liste over eksempelfiler til importene i 24SevenOffice:

Kunder, leverandører og privatkunder

Kontakter

Kontoplan

Bilagsjournal

Budsjett

Dimensjoner

Produktkategorier

Produkter

Prisliste

Oppdatering av varelager

Salgsmuligheter

Ordre

Oppgaver

Notat