Importfelter

Importfelt for å endre Kundekategori

Det kan gjøres en import av kundekategori for å endre på kategorien på eksisterende kunder.

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer kan du lese her.

 

Importfelt for å endre kategori

Importfelt

Forklaring

Category Navn eller id på kategorien
CategoryCustomerId Kunde/leverandørnummer
CustomerDeleteExistingLinks skal bare brukes dersom man ønsker å fjerne eksisterende koblinger mot kategorier fra den aktuelle kunden