Importfelter

Importfelt for kontakter og privatkunder

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen

Det er mulighet for å legge inn linjeskift i adresser som importeres via den importveiviseren.  For å få med linjeskift må man legge inn <br> eller <BR> i adressen der man ønsker linjeskift, så vil den taggen bli erstattet med linjeskift under import.  
Felt som er tilgjengelig med linjeskift er foreløpig:

Kontaktimport:
ContactAddressStreet

 

Kontakter eller Privatkunder
Importnavn Forklaring
ContactFirstName Fornavn
ContactLastName Etternavn
ContactName Fornavn Etternavn (Dette er hvis man ikke skiller fornavn/Etternavn i hver sin separate kolonne)
ContactRolePhone Telefon Jobb
ContactRoleEmail E-post Jobb
ContactRoleMobile Mobiltelefon Jobb
ContactRoleFax Faks Jobb
ContactRolePosition Stilling (Rolle) Jobb
ContactDateRegistrered Datoen kontakten er registrert. Format: dag.mnd.år(31.01.2008)
ContactDateChanged Dato kontakten er sist endret. Format: dag.mnd.år(31.01.2008)
ContactDateOfBirth Fødselsdato
ContactAdressStreet Adresse
ContactAdressPostCode Postnummer
ContactAdressPostArea Poststed
ContactAddress Besøksadresse
ContactCountry Land
ContactPhone Telefon Privat
ContactPhone2 Telefon Privat 2
ContactEmail E-post Privat
ContactEmail2 E-post Privat 2
ContactEmail3 E-post Privat 3
ContactMobile Mobiltelefon Privat
ContactMobile2 Mobiltelefon Privat 2
ContactFax Faks Privat
ContactIsConsumer Definerer om kontakten er privatkunde eller ikke. Settes til 1 ved privatkunde. Dersom importen består av både privatkunder og kontakter settes dette feltet til 1 ved privatkunde og blankt ved vanlige kontakter.
ContactIsEmployee Definerer om kontakten er ansatt eller ikke. Settes til 1 ved ansatt, og 0=ikke ansatt.
ContactCustomerId Privatkundenummer (Kan spesifiseres. Om du ikke spesifiserer dette tildeles kunden neste ledige kundenummer i kundenummerserien)
ContactInvoiceEmail Faktura-epostadresse. Kun mulig å importere til privatkunder. Man må derfor i tillegg importere kundenummer ved bruk av ContactCustomerId for at dette feltet skal oppdatere seg.
ContactNickname Kallenavn
ContactNote Notat
ContactOwner Eier/Ansvarlig for kontakten (Ansatt i din bedrift)
ContactRoleCompanyId Kundenummer som kontakten evt. skal kobles mot.