Årsoppgjør

Klargjøring

Under denne seksjonen finner du alt du trenger for å komme igang med årsoppgjøret og skattemeldingen

Info og oppstart

  1. Start med å velge regnskapsår du ønsker å kjøre årsoppgjør for. Vi henter regnskapsår fra regnskapet og gir en advarsel dersom det ikke er lukket. Det er ingen sperrer på å legge inn data eller sende inn, selv om regnskapsåret ikke er lukket. Pass på at riktig år er valg når du skal se eller endre data. Du kan velge et annet regnskapsår på alle steg i prosessen
  2. Det neste du må gjøre er å hente oppdatert saldobalanse og firmainfo for det året du skal rapportere for ved å klikke på “Oppdater fra regnskap”
    1. Firmanavn og Organisasjonsnummer hentes fra innstillingene i systemet og Organisasjonsform hentes fra Brønnøysundregisteret
    2. Hvis du har behov for å oppdatere Navn og Organisasjonsnummer må du klikke på “Oppdater fra regnskap”. Da hentes også den oppdaterte saldobalansen over.
  3. Velg så om selskapet er revisjonspliktig eller ikke. Som standard er dette ikke valgt. Innstillingen vil oppdatere alle seksjoner i skattemeldingen som krever revisors bekreftelse.
  4. Før du leverer skattemeldingen må regnskapet være avstemt. Vi har laget en huskeliste for å hjelpe deg med det du trenger å gjøre. Det er per nå ingen sjekk på om du har sjekket av eller ikke for å levere skattemeldingen, og det er ikke noe som rapporteres til skatteetaten.

Andre forhold

Skatteetaten ønsker svar på noen spørsmål om selskapet som leveres inn sammen med skattemeldingen. Disse kommer opp under Andre forhold og det kan godt være at ingen av disse er relevante for ditt selskap.

Temavalg

For å gjøre årsoppgjørsprosessen så enkel og effektiv som mulig for deg, kan du i dette steget velge hvilke temaer du vil se og rapportere på i dette steget.

Basert på ditt regnskap forsøker vi å velge de temaene vi tror du skal rapportere på, men ikke alt kan identifiseres ved å se på saldobalansen.