Purring og inkasso

Kom i gang med 24SevenOffice Purring

24SevenOffice Purring lar deg holde oversikt over fakturaer som har gått over forfall, og enkelt behandle dem ved å sende purringer til kundene. Du kan velge mellom om du vil sende purringene manuelt eller automatisk.

24SevenOffice Purring lar deg holde oversikt over fakturaer som har gått over forfall, og enkelt behandle dem ved å sende purringer til kundene. Du kan velge mellom om du vil sende purringene manuelt eller automatisk. Nedenfor ligger en guide på hvordan du kan komme i gang med 24SevenOffice Purring.

Hvis du bruker en av våre andre purremoduler, men ønsker å bytte til 24Sevenoffice Purring kan du gjøre dette ved å søke purring i søkefeltet på dashboard og trykke på velge eller endre purring. Da får du opp muligheten til å velge 24Sevenoffice Purring.

 

Første gangen du tar i bruk 24Sevenoffice Purring vil du bli tatt gjennom en onboarding prosess hvor du setter opp innstillingene du ønsker for purremodulen. 

Først får du litt informasjon om purremodulen og pris på bruken av denne.

Pris per purring er kr. 0,-. Vår godtgjørelse er 50% av gebyr og renteinntektene som innbetales fra skyldner. Hvis man ikke ønsker å purre med gebyr og salærer, eventuelt ønsker å ettergi dette, koster purreutsendelsen kr. 5,-. Sender man inkassovarsel som brevpost vil prisen for autopost komme i tillegg. 

 

Neste skritt er å velge om du ønsker å ha en automatisk eller manuell purreprosess og om man ønsker en automatisk eller manuell overføring til Inkasso.

Velger du automatisk vil systemet selv sende fakturaene som har forfalt til purring og det vil bli overført til inkasso hvis purringen ikke blir betalt innenfor forfall. Hvis du huker av for “automatisk fremdrift”, her får du opp et valg for når du ønsker første automatiske utsending. Du kan velge enten etter kl 11 i dag, eller i morgen etter kl 11.

Når man har valgt automatisk fremdrift på purreprosessen så vil man se dette i purremenyen som en påminnelse øverst over fanene og man ser der når neste automatiske utsending vil være så man kan gjøre eventuelle endringer før dette hvis man ønsker.

Velger du manuell må du selv markere fakturaene og sende dem over til purring og videre til inkasso.

Du kan velge å ha for eksempel automatisk purring og manuell inkasso, man trenger ikke ha det samme på begge.

 

Deretter velger du hvor mange steg i purreprosessen det skal være, først for bedrift og deretter for person.

Du kan velge mellom følgende:

- Påminnelse - purring - inkassovarsel

- Purring - inkassovarsel

- Inkassovarsel

Du velger også om du skal ha en mild, medium eller streng tilnærming til gebyrene på purringen.

Satsene følger standardsatsene for purring og inkasso, disse vil oppdatere seg automatisk hvis det er gjort endringer på disse i Inkassoloven. 

 

Til slutt må du sjekke at firmainformasjon stemmer og velge om firma er MVA registrert eller ikke for å fullføre oppsettet av purremodulen.

Du kan også velge å sette opp for vår inkassotjeneste ved å velge Ja. Da vil du få opp avtale om inkassotjenester og priser i egne dokumenter du kan åpne å lese gjennom og huke av for at du aksepterer betingelsene for inkasso.

Ønsker du ikke å gjøre dette med en gang vil inkassotjenesten kontakte dere første gang dere sender over en faktura til purring. Du kan også se avtalevilkårene og priser for inkasso ved å gå til Inkasso i menyen.

Her kan du også legge inn telefonnummer og e-post som dere ønsker skal stå som kontakt info på purringene. Fyller man ikke inn noe her vil systemet hente denne infoen fra det som står i fakturamodulen under firmainfo i innstillingene.

Hvis du har brukt en annen purreløsning tidligere og ønsker å starte med 24Sevenoffice Purring fra en bestemt faktura, så det ikke blir purret dobbelt, kan du i innstillingene sette opp hvilken faktura du ønsker å starte å purre fra.

Nå er det klart til å sette i gang med å sende ut purring.