Klimaregnskap

Kom i gang med Elhub

Vi viser gjennom en 4-trinnsprosess hvordan du enkelt kobler til Elhub for å lese av strømforbruket ditt i Klimaregnskapet.

Steg 1: Finn målepunkt ID

Målepunkt ID er identifikasjonen til det elektriske anlegget ditt. Tallet består av 18 siffre, hvor de ti første alltid er 7070575000 og resterende ditt unike nummer. 

 

Målepunkt ID finner du på to måter a) og b):

a. Faktura fra strømselskapet ditt

Dersom du ikke har fått faktura enda, kan du ringe nettselskapet ditt og be dem oppgi din målepunkt ID. 

b. Elhub sine nettsider

Målepunkt ID kan finnes på Elhub sine nettsider dersom du er registrert i Altinn som daglig leder eller en energi, miljø og klima rolle. 

Logg inn på Elhub.no.

 
Gå inn i Klimaregnskapet
Data Input > Målepunkter > og deretter trykk på "Naviger Til Elhub for å finne og godkjenne målepunkt IDer". 
Finne målepunkt Id-png
Deretter: 

1. Logg inn 

2. Gå til hjemsiden og trykk på Oversikt Målepunkt

3. Kopier målepunkt ID

4. Dobbeltsjekk at du henter informasjon for riktig selskap

 

Steg 2: Registrere målepunkt ID i Klimaregnskapet

Etter målepunktID er sendt for godkjenning får du opp status i Dashboardet: 

Skjermbilde 2024-01-19 kl. 13.07.59

Steg 3: Godkjenne kobling

1. Logg deg inn i Elhub.no

2. Trykk på Forespørsler 

3. Godkjenn forespørsel 

Data blir deretter synkronisert neste natt, og hver natt etter det. 

 

Steg 4: Få innsikt i ditt energiforbruk

Trykk deg inn på Klima Analyse og deretter Elektrisitet. Her vil du få opp ditt energiforbruk!