Rapportering

Kom i gang med rapporter

I rapportmodulen i 24SevenOffice finner du en oversikt over alle tilgjengelige rapporter i systemet.

Rapportmodulen er oppbygd i 3 store kolonner. Til venstre finner du alle kategorier, i midten finner du alle rapporter og til høyre finner du dine siste besøkte, favoritter og lagrede rapporter. Du kan markere en rapport som favoritt ved å trykke på den lille stjerne til høyre for navnet på rapporten for å enkelt finne den igjen neste gang.

Rapportene er inndelt i følgende kategorier på venstre side:
 1. Prosjekt
  1. Ikke-fakturerte kostnader
   Alle kostnader som ikke er fakturert per prosjekt
  2. Prosjektliste
   Gir oversikt over prosjekter med blant annet status, type, prosjektleder, kunder o.l.
  3. Prosjektoppgaverapport
   Gir oversikt over alle oppgaver i prosjekter
 2. Økonomi
  1. Balanserapport basert på periode
   Oversikt over eiendeler, gjeld og egen kapital basert på periode. 
  2. Balanserapport basert på bilagsdato
   Oversikt over eiendeler, gjeld og egen kapital basert på bilagsdato.
  3. Økoskopet
   De mest brukte rapportene med mulighet til å tilpasse søkefilter og funksjonalitet.
  4. Hovedbok
   (Gammel versjon) Viser alle transaksjoner i bokføring fordelt på kontonivå.
  5. Hovedbok
   Viser alle transaksjoner i bokføring fordelt på kontonivå.
  6. Likviditetsrapport
   Viser likviditeten.
  7. MVA rapport 2021
   MVA rapport inklusiv mvaføring og filer for innrapportering til Skatteetaten.
  8. MVA rapport 2022
   MVA rapport etter ny saft standard, mvaføring og innrapportering til Skateetaten
  9. Resultatrapport basert på periode
   Viser intektet, kostnader og resultat basert på periode.
  10. Resultatrapport basert på bilagsdato
   Viser intektet, kostnader og resultat basert på bilagsdato.
  11. Saldobalanse
   Viser alle kontoer med bokførte transaksjoner.
  12. Bilagsjournal
   Søk opp bilag på klienten.
  13. Buntrapport
   Gir deg oversikt over bokførte bunter per regnskapsår. Gir mulighet til å skrive ut eller reversere buntene.
  14. Aldersfordelt kundeliste
   Kundefordringer gruppert eller ulike tidsperioder basert på forfallsdato.
  15. Aldersfordelt leverandørliste
   Leverandørgjeld gruppert eller ulike tidsperioder basert på forfallsdato.
 3. CRM
  1. Aktivitetsrapport
   Gir en oversikt over alle aktiviteter per ansatt
  2. Aktivitetsrapport basert på faktura
   Gir en oversikt over alle aktiviteter per ansatt basert på faktura
  3. Kundereskontro
   Gir en systematisk oversikt over poster som er i relasjon, samt åpne og lukkede poster
  4. Leverandørreskontro
   Gir en systematisk oversikt over poster som er i relasjon, samt åpne og lukkede poster
  5. Saldoliste kunde
  6. Saldoliste leverandør
  7. Salgsmuligheter
   Oversikt over alle salgsmuligheter
 4. Ordre/faktura
  1. Fakturarapport
   Oversikt over rapporter med bilagsnummer og saldo
  2. Kundefaktura
   Gir en oversikt over hvor mye som er betalt inn vs hva som gjenstår.
  3. Ordrebok
   Mulig å gjøre ulike selekteringer på ordre som fremdeles ikke er fakturert.
  4. Produkter logistikk
   Fakturerte produkter innenfor en gitt tidsperiode gruppert etter produkter.
  5. Produkter logistikk lagerverdi
   Oversikt over produkter som finnes på lager per gitt dato.
  6. Produktsalg
   Oversikt over alle solgte produkter med mulighet for selekteringer.
 5. Fakturering
  1. Fakturarapport
  2. Oversikt over fakturaer med bilagsnummer og saldo. Mulighet til å sortere og filtrere søk.
  3. Abonnementsfaktura
  4. Oversikt over abonnementsfaktura.
 6. Timer
  1. Timerapport
   Oversikt over alle timer som er registrert med mulighet for selekteringer.
   Timerapporten brukes til å hente ut timer alle ansatte eller en ansatt har jobbet en periode. Kan også hente ut timer registrert på et prosjekt.
  2. TripTracker
   Lister ut alle reiser som er registrert gjennom TripTracker.
   I triptracker kan man sette reiser som behandlet etter de er behandlet i systemet.
   Du har mulighet til å skjule behandlede reiser slik at du til enhver tid har oversikt over ubehandlede reiser.