Lær mer om

Lær mer om å bokføre direkte fra mottak

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan bokføre visse bilag direkte fra mottaket.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 1. Når et bilag er prekontert ferdig og man er klar til å sende bilaget videre, er det også mulig å velge «bokfør» når man klikker på pilen ved «Klar»-knapp. Alternativt kan man bruke hurtigtast Ctrl + Alt + B.
  Denne funksjonen forutsetter at godkjenningslisten er tom.
 2. Følgende vindu vises:
 3. Her kan bilagsart endres og man kan aktivere periodisering av bilag. Dersom øvrig bilagsinformasjon er feil må man lukke vinduet og korrigere i prekonteringen, før man på nytt går til «klar» -> «bokfør.»
 4. Når periodisering velges vil feltene under bli aktive:
  Perioder: Antall perioder/måneder bilaget skal periodiseres over
  Mellomregningskonto: F.eks 1749/2690 for fremover/bakover i tid.
  Dato: Unngå å bruke 29, 30 eller 31 i datofelt for å unngå dobbeltføring på en periode som følge av færre dager.
 5. For å splitte beløp på flere kontoer kan man dobbeltklikke og endre beløp i «Mva»- eller «Inkl. mva»-felt. Systemet vil automatisk lage ny linje på resterende beløp hvor man kan velge ny konto.

Ved bruk av mvakoder der mva splittes på to linjer eks mvakode 81 og 86 kan du ikke bokføre direkte fra mottak. Dette må da gjøres fra regnskap -> bokføring.