Lær mer om

Lær mer om avstemming av arbeidsforhold

Vi vil her gå gjennom hvordan du kan avstemme arbeidsforhold mot Altinn og sjekke kvaliteten på dine ansattes data.

Merk at arbeidsforhold brukes i A02 og feilaktig informasjon kan medføre feil i A-melding. Avstemming har innebygd infotekster, vær derfor obs på dette før du oppretter nye arbeidsforhold eller overfører data mellom systemene. 

Avstemme arbeidsforholdet mellom 24SevenOffice og Altinn

 1. Gå til Meny→Ansatte→Altinn→Sammenligne arbeidsforhold. Se arbeidsforhold i 24SevenOffice mot Altinn for å se om det er forskjeller som må korrigeres.

 2. Velg periode og klikk på avstemming. Skriv inn SMS kode. Du vil nå se en oversikt over det som er hentet fra Altinn og hva som finnes i 24Sevenoffice.
 3. Dersom det kun er grønne haker er dette en indikasjon på at arbeidsforholdene er like. Dersom det er rødt varsel, kan man klikke på raden for å se hvilke data som avviker. 
 4. På venstresiden kan man markere én eller flere for å kopiere data til Altinn. Marker ansatte og klikk på Send. Da sendes en oppdatering på arbeidsforhold for valgt måned. 
 5. På høyresiden kan man markere en eller flere ansatte for å kopiere data fra Altinn til 24Sevenoffice. 
 6. 24SevenOffice bruker to metoder for å koble arbeidsforhold, den ene “Forenklet” ser kun på personnummer. “Standard” bruker yrkeskode, startdato, personnummer og virksomhet for å avstemme.
 7. Man kan også sende arbeidsforhold til Altinn dersom man ikke kjører lønn inneværende måned. 
 8. Klikk på en rad for å se sammenligningen mellom 24Sevenoffice og Altinn

 9. Klikk på 3 prikker meny for å se flere valg.

Last ned A07

A07 kan lastes ned som ods fil fra Altinn. Velg perioden man ønsker å se avstemming. Merk at man må kun velge 1 måned dersom man ønsker å se arbeidsforhold.

Send arbeidsforhold til Altinn fra ansattbildet

Gå til menyen→Ansatte→Ansatt→Arbeidsforhold. 3 prikker meny, se bildet kan man sende endringer direkte til Altinn for en valgt måned. 

 • Send oppdaterte arbeidsforhold til Altinn, inkludert avslutning av arbeidsforhold.
 • Permisjoner som er avsluttet i inneværende periode eller åpne permisjoner sendes sammen med arbeidsforholdet.
 • Avsluttede permisjoner kan man også sende dersom man spesifiserer hvilke permisjoner det gjelder.

Se alle filer som er sendt og mottatt fra Altinn i filarkivet

Gå til menyen→Ansatte→Altinn→fanen “Historikk”. Filarkivet inneholder alle forespørsler og mottak av skattekort, A02, inntektsmeldinger og avstemmingsinformasjon.

Filarkivet er originalfiler slik de sendes fra lønnsmodulen og slik de mottas fra Altinn. Filene må lastes ned lokalt før man kan åpne/se innholdet.