Lær mer om

Lær mer om bestilling

I lagerbestillingen får man oversikt over produkter som bør bestilles

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

Man har mulighet til å opprette bestillinger direkte. Systemet beregner hvorvidt et produkt bør bestilles utfra lagerstatus, produktets egenskaper, bestillingsstatus og aktive kundeordre. Du finner denne modulen ved å søke på "bestilling" fra forstørrelsesglasset på hovedsiden. 

Hvordan bruke lagerbestilling?

Ta stilling til hvilke produkter man skal vurdere å bestille. Velg en produktkategori eller en leverandør i listen i venstre. Systemet lister ut produktene som vurderes som bestillbare. Foreslått antall er fylt inn i kolonnen Bestillingsforslag, dette kan overstyres. Marker radene ved å krysse av i avkrysningsboksene til høyre i listen. Trykk deretter på Bestill for å gå til neste steg.

Det neste man tar stilling til er hvorvidt man skal opprette nye bestillinger eller om man skal legge til de valgte produktene inn på allerede eksisterende bestillinger. Man får et valg for hver aktuell leverandør. Velg Ny bestilling eller en allerede eksisterende bestilling (hvis slike finnes) i nedtrekkslistene til høyre for leverandørnavn.

Beregning av bestillingsforslag

Bestillingsforslaget er automatisk fylt ut i feltet for Bestillingsforslag. Verdien her er beregnet ut fra følgende faktorer:

  1. Antall på lager
  2. Minimumsantall (settes på produktkortet: Minste antall)
  3. Foreslått kvantum for bestilling (settes på produktkortet: Bestillingsforslag)
  4. Disponibelt antall. Beregnes utfra antall på lager og aktive kundeordrer: [Antall på lager] – [Totalt antall på kundeordre med status som påvirker disponibelt]. 
  5. Antall produkter i bestilling.