Lær mer om

Lær mer om bokføring av tilleggsposter/årsoppgjørsposter

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du bokfører tilleggsposter og årsoppgjørsposter.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

  1. Start med å skrive ut saldobalansen fra 24SevenOffice
  2. Bokføringslisten du har fått fra revisor med tilleggsposter og årsoppgjørsposter  sendes til mottaket og gis dokumentID/prekonteres.
    Om noen kontoer ikke finnes i 24SevenOffice og du ikke finner tilsvarende konto, så må du opprette kontoen. I posteringslisten vil man finne tilleggsposteringer og disponering av resultatet og skattekostnaden
  3. Gå til bokføring og opprett bunt. Hent opp stemplenummeret. Konter alt med dato 31.12.20XX og bilagsnr 20XX. Tekst i kommentarfeltet med ÅO 20XX eller Årsoppgjør 20XX om du vil. Bokfør bunten.
  4. Skriv ut saldobalansen fra 24SO på nytt og sjekk at saldoene stemmer med saldobalansen fra revisor.
  5. Etter at tilleggsposteringene er bokført bør man kontrollere at SUM eiendeler = SUM Egenkapital og Gjeld. Balansen (1000-2999) skal da gå i 0.