Lær mer om

Lær mer om budsjett

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi hvordan du kan få lagt inn et budsjett. Det er flere muligheter: opprette et nytt budsjett, fylle inn tall i et eksisterende budsjett, kopiere budsjett, eksportere eller importere budsjett. 

 1. Du finner budsjett ved å søke fra hovedsiden
 2. Her kan man på en enkel måte lage et budsjett. I budsjettet kan man budsjettere per måned og per år.
 3. Skal du lage et budsjett for prosjekt kan man lese mer om dette på denne siden
 4. Hvordan opprette et nytt budsjett
  1. Klikk på «Ny».
  2. Legg så inn navn på budsjettet og velg hvilket år det skal gjelde for.


  1. Klikk på «Legg til kontoer» for å legge til kontoer som skal være med i budsjettet. I dialogboksen som fremkommer får du opp standard norsk kontoplan.
  2. Her er det mulig å søke på kontoer etter navn og nummer ved å skrive inn i søkefeltet. Dobbeltklikk for å legge til kontoer, eller marker en eller flere kontoer og trykk på «Legg til».
 5. Hvordan fylle ut et budsjett
  1. Når du legger inn tall for januar måned vil du få opp en dialogboks hvor du kan velge å legge inn likt beløp for resterende måned eller øke januarbeløpet for resterende måned med en viss sum i form av kroner eller prosent.
  2. Legg inn tallene for eksempel per måned og årsbudsjettet akkumulerer de innlagte tallene og lager automatisk et årsbudsjett. Både inntekter og utgifter legges inn med positivt fortegn.
  3. Men dersom det er noen kontoer som gjelder inntektsreduksjon/kostnadsreduksjon og lignende, så må de legges inn med negative fortegn siden det er tall som egentlig ikke er en inntekt/kostnad, men som likevel føres mot en inntektskonto/kostnadskonto.


  1. Innlagte tall blir automatisk lagret etter hvert som du legger dem inn.
 6. Hvordan kopiere et budsjett
  1. Marker ønsket budsjett og klikk deretter «Kopier». I dialogboksen som fremkommer kan du skrive inn nytt navn på budsjettet, velge år og eventuelt velge å øke tallene i budsjettet med et visst beløp eller prosentsats.

 7. Hvordan eksportere et budsjett
  1. Klikk på knappen «Last ned» for å eksportere budsjettet til .csv. Filen kan videre åpnes og lagres i Excel.
 8. Hvordan importere et budsjett
  1. Det er mulig å importere et budsjett som .csv via Importveiviser. Hvilke felter du kan bruke ser du her.