Lær mer om

Lær mer om digital inntektsmelding

Vi går gjennom hvordan du håndterer og sender inn en digital inntektsmelding fra 24SevenOffice Lønn. Det er pr. nå støtte for å søke om refusjon sykepenger, få en oversikt over refusjoner samt import av refusjoner pr. ansatt for å redusere aga.

Opprett Digital inntektsmelding

Digital inntekstmelding er en søknad om refusjon av sykepenger fra Nav. For å opprette en søknad om refusjon må det opprettes et sykefravær. På Sykefravær vises knappen Inntekstmelding som henter lønnsgrunnlag fra lønnsmodulen og gir forslag til data som skal sendes til Nav.

Generelt
Foreløpig støttes kun Ytelsen sykepenger. Oppgi Startdato og sluttdato for arbeidsgiverperioden. Månedsinntekten er gjennomsnitt av lønn siste 3 mnd med ordinær lønn. Feriepenger er ikke med i beregning.

  • Omberegning oppdaterer grunnlaget basert på input gitt i skjema/fanene.
  • Lagre lager inntekstmelding.
  • Send inn sender til Altinn og er grunnlaget for søknaden om refusjon.

Dersom ansatt har startet for mindre enn 3 måneder siden, fått en varig lønnsendring eller er trukket i lønn for et lovlig fravær må grunnlaget kontrolleres nøye!


Ferieperioder

Dersom den sykemeldte har ferie i sykdomsperioden skal dette oppgis til Nav.

Naturalytelser

Dersom naturalytelser faller bort under sykdomsperioden skal man avslutte det i lønn og melde sluttdato i fanen “naturalytelser”. De frafalte ytelsene legges på inntekten og rapporteres til Nav.


Lønnsgrunnlag

Lønnsarter som inngår i grunnlag for beregningen kan vises ved å ekspandere linken. På lønnsart kan man tagge en lønnsart dersom den ikke er grunnlag for en inntektsmelding.

Inntektsgrunnlaget angitt i 24SevenOffice Lønn må kontrolleres, spesielt der det forekommer unntak fra hovedregel. Alle beløpene som sendes kan overstyres dersom beregningen ikke er korrekt.


Les mer om behandlingsregler for sykepenger på Altinn her.