Lær mer om

Lær mer om distribusjon via AutoPost

Her går vi igjennom hva som kreves for å distribuere fakturaer via AutoPost

For å kunne benytte seg av AutoPost er det viktig at følgende er på plass:

  1. Fakturamottaker må være registrert i din CRM med navn og fullstendig fakturaadresse, inkludert land. 
  2. Skal du sende vedlegg med AutoPost må disse være i PDF-format.
  3. Dersom en faktura skulle bli sendt via AutoPost ved en feil, og man ønsker å stoppe fakturaen, så må dette gjøres senest 1 time etter de er sendt ved å ringe direkte til vår leverandør Apix sin servicedesk på: +358 9 4289 1324.