Lær mer om

Lær mer om distribusjon via e-post

Her går vi igjennom steg for steg hvordan man setter opp distribusjon via e-post

Start med å gå inn på kunden i CRM. Her må det være lagt til en epost i gyldig format under faktura e-post.
  • Det er mulig å skrive inn e-posten manuelt fra ordrebehandling, eller fra "Send" funksjonen i ordre/fakturaliste.
  • Utsendelse går automatisk fra standardadressen noreply@invoice.24sevenoffice.com.
    Om du ønsker å legge inn en egendefinert e-post kan det gjøres under innstillinger
For å sende med vedlegg på e-post i samme fil kan du gjøre følgende 
  1. Fakturering 
  2. Innstillinger 
  3. Distribusjonsløp
  4. Trykk på tannhjulet ved siden av Epost (grå) og huk av for "aktiver sammenslåing av Epost vedlegg"


Systemet sjekker ikke om e-posten er riktig, kun om den har riktig format.