Lær mer om

Lær mer om egendefinerte dimensjoner

Dersom du trenger flere dimensjoner enn hva som er standard i systemet, har du mulighet til å legge opp disse under egendefinerte dimensjoner. Denne hjelpeartiklen beskriver hvordan du kan administrere dine egendefinerte dimensjoner. 

 1. Du finner egendefinerte dimensjoner i hovedmenyen under regnskapadministrasjon - innstillinger - egendefinerte dimensjoner.
 2. Her kan du endre navn på eksisterende dimensjoner, slette eksisterende eller opprette ny.
 3. For å endre navn på eksisterende dobbeltklikker du inn i feltet hvor navnet står og endrer.
 4. For å opprette ny velger du "+ ny dimensjon"

 5. Fyll inn navn på dimensjonen og klikk lagre.
 6. Om du vil slette en dimensjon klikker du på søppelkassen bak dimensjonen.
 7. Du må da bekrefte at du ønsker å slette den ved å skrive inn navnet på dimensjonen. 

 8. Om du sletter en dimensjon kan dette ikke angres. Dimensjonen slettes permanent og fjerner alle relaterte elementer.

 9. Legge til element
  Du kan legge til elementer under en dimensjon, dette gjør du ved å klikke på ID på dimensjonen. Du kommer da inn i elementer og kan opprette flere elementer som tilhører dimensjonen.

 10. Klikk på "+ nytt dimensjonselement"
 11. Fyll så inn verdi og navn og lagre.