Lær mer om

Lær mer om fagforening

Veiledningen nedenfor beskriver hvordan du oppretter fagforeninger, knytter ansatte til ønsket fagforening, oppretter utbetaling til fagforeningen og henter ut fagforeningsliste etter lønnsutbetalingen.

Om bedriften har ansatte som er medlem i en fagforening, så kan fagforeningskontingent automatisk trekkes av lønnen til de ansatte, og en liste over trukket kontingent kan sendes til fagforeningen.

Innstillinger

Gå til Innstillinger – Diverse Innstillinger og huk av for Fagforeningsregister. Her kan man også huke av for om man vil at systemet skal generere et utbetalingsbilag for betalingen av fagforeningen.

Fanen Fagforeningsregister kommer da frem under Innstillinger.

Legg så inn fagforeninger i denne fanen.

 • Fagforeningens navn
 • Prosentsats
 • Månedlig beløp
 • Minimumsbeløp: brukes ved prosenttrekk for å angi minimum beløp som skal trekkes.
 • Maksbeløp: brukes ved prosenttrekk for å angi maksimalt beløp som skal trekkes.
 • Forsikringsbeløp

Man kan også her legge inn betalingsinformasjon til de forskjellige fagforeningene. Dette krever at det opprettes en reskontro pr. fagforening. Reskontro kan enten opprettes manuelt i CRM, eller opprettes direkte ved registreringen av betalingsinformasjon via knappen “Opprett i regnskap".

Når fagforeningen er opprettet kan du knytte ansatte til fagforeningen. 

På ansattkortet

 • Gå inn på den ansatte, til tilleggsopplysninger, og legge til fagforening.


Fagforening

 • Medlemsnummer:  Medlemsnummeret vil vises på fagforeningslisten.
 • Fra dato: Dette feltet er påkrevd
 • Til dato: Valgfritt, om det legges inn en til dato, så vil lønnsposten for denne fagforeningen opphøre når den gitte datoen er forbi.
 • Fagforening: Her hentes fagforeningen som gjelder den ansatte.
 • Forsikringsbeløp: Om det er aktuelt.

Dette blir da en fast lønnspost på de ansatte hvor fagforening er registrert.

 

 

Lønnsutbetaling

Ved opprettelse av en ny lønnsutbetaling vil fagforeningskontingent og forsikring automatisk legges til.

Om man benytter lønnsart med eller uten skattetrekk avhenger av hvor mye fagforeningskontingent som er trukket på den ansatte så langt i det aktuelle året.

I bokføringsbilaget vil det genereres utbetaling til de forskjellige fagforeningene.

Fagforeningsliste

Fagforeningslisten kan skrives ut inne i lønnskjøringen.

Gå til fanen “Lønnsmottakere” - Flere handlinger - Fagforeningsliste

Listen kan eksporteres til pdf eller Excel via “Eksport” knappen øverst på høyre side.