Lær mer om

Lær mer om feil i A-melding

Vi vil her gå gjennom hvordan du kan se feil som har oppstått med levering av A-melding.

Altinn validerer opplysningene gitt fra lønnsmodulen mot gyldige inntektskombinasjoner og validering av arbeidsforhold inkludert permisjoner. 24SevenOffice har som mål å forenkle A-melding ved å validere innsending i forkant så man kan være trygg på at man ikke får avviksmeldinger ved innsending. Det finnes funksjoner i dag for å validere inntektene i en A02. Klikk på flere handlinger for å se dette.

Altinn alvorlighetsgrad på mottaks meldinger på A02

 • Avvisning = a-meldingen er ikke levert

A-meldingen er ikke levert eller mottatt hos oss. Du må rette feilen innen fristen for levering av a-melding i kalendermåneden du har fått feilmeldingen.

 • Øyeblikkelig = a-meldingen er levert med feil

A-meldingen inneholder feil eller mangler du må rette opp. Du må rette feilen innen fristen for levering av a-melding i kalendermåneden du har fått feilmeldingen.

 • Retningslinje = a-meldingen er levert med opplysninger som kan være feil

A-meldingen er levert med opplysninger som kan være feil. Hvis det er feil, må du rette opp i feilen innen fristen for levering av a-melding i kalendermåneden du har fått feilmeldingen.

Se feilmeldinger på en innsendt A-melding

Innsending av A-melding vil alltid motta en mottaksmelding fra Altinn som gir en tilbakemelding på om opplysningene som er sendt inn er riktig. Fanen nedenfor vil få de ulike alvorlighetsgradene gruppert slik at du kan behandle dem hver for seg. Ved å klikke på linken til en MAGNET-EDAG melding kan man lese mer om hva som kan være galt.

Korrigering av A-melding

 1. Send inn A-melding, sett deg inn i avvikene som Altinn rapporterer. 
 2. Rett feil der det er åpenbare feil
  1. Man kan endre arbeidsforhold eller registrere permisjoner på arbeidsforholdet. Det er også en funksjon på et arbeidsforhold der man kan sende opplysninger om arbeidsforholdet til Altinn. Dette kan gjøres for en ansatt eller flere ved å følge menyen Ansatte→Altinn→Avstemming.
  2. Man kan se over lønnskjøring og se på innrapporterte inntekter. Det kan forekomme ulovlige kombinasjoner av lønnsinntekter som systemet ikke har klart å fange opp. Årsaken kan være manglende funksjonalitet eller feilkonfigurering av lønnsarter.
  3. Generelt rette andre feil som kan forårsake avvik ved A-melding.
 3. Når man har rettet, sender man en ny A-melding. Denne vil alltid erstatte den foregående slik at det ikke blir dobbelt innlevert. 
 4. Legg merke til Knappen “Flere handlinger” er det også en log der man har flere funksjoner for å håndtere A-melding og ansattdata.

Se alle feilmeldinger og filer fra Altinn ett sted

 • Gå til Ansatte→Altinn→A-melding Feilogg
 • Søk på en ansatt eller virksomhet for å se alle feil registrert i A-melding

Se alle filer som er sendt og mottatt fra Altinn i filarkivet

Gå til menyen→Ansatte→Altinn→fanen “Filarkiv”. Filarkivet inneholder alle forespørsler og mottak av skattekort, A02, inntektsmeldinger og avstemmingsinformasjon. Filarkivet er originalfiler slik de sendes fra lønnsmodulen og slik de mottas fra Altinn. Filene må lastes ned lokalt før man kan åpne/se innholdet.