Lær mer om

Lær mer om Gantt

I denne hjelpeartikkelen beskriver vi ressursallokering og definerte oppgaver.

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.


Innlagte oppgaver fremkommer automatisk under fanen Gantt etter hvert som du legger dem inn. Det gir deg en oversikt over status på de ulike oppgavene.

 

Ressursallokering er et verktøy for å holde oversikt over tilgjengeligheten av ressurser i firmaet. 

Om du har tilgang til denne funksjonen bestemmes ut fra hvilken rolle du har fått i prosjektet og om den aktuelle rollen har tilgang til ressurser.

Hvordan fungerer ressurser?

Måten dette fungerer på er at du setter opp et fast antall tilgjengelige timer i uken for ressursene du ønsker å benytte i ressursallokeringen (kan kun gjøre om du har rettigheter til det).

Deretter angir du hvor mange timer en ressurs skal bruke i en uke på et prosjekt, eller flere. Gjør man dette hele tiden med alle ressursene på alle prosjekter vil man få en god oversikt over hva ressursene skal jobbe med, og når i fremtiden man har ledige ressurser til å jobbe med nye prosjekter.


Hvordan sette opp en ressurs?

Du kan reservere ressurser til et prosjekt hvis de er lagt til som deltakere på prosjektet. Klikk på knappen Ressursadministrasjon i toppmenyen og videre på Legg til ressurs(krever at du har rettighetene til det).

Hvordan bruke ressurser?

I ressurs-skjermbildet vil du se to rader per prosjektdeltaker; en rad med antall timer tilgjengelig (total minus reservert på andre prosjekter), og en med antall timer reservert på prosjektet. Sistnevnte er redigerbar.

For å reservere en ressurs skriver du inn antall timer i kolonnen for uken på ressursen du ønsker å reservere.