Lær mer om

Lær mer om Godkjenningsfanen i AI Assistant

Dette er funksjonen der du godkjenner dine fakturaer via AI. Her vil du se alle fakturaer som er sendt til godkjenning til deg

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.

 

Godkjenningsfanen

Under Admin. i navigasjonslinjen finner du Godkjenning

Dette er funksjonen der du godkjenner dine fakturaer via AI. Her vil du se alle fakturaer som er sendt til godkjenning til deg.

Bildevisning av fakturaen

Øverst til høyre ser du bilde av en pil, trykk på denne for å velge mellom fakturabildet på en ekstern skjerm eller side bilde.

Når du har utvidet fakturaen i egen fane, har du også valgmuligheter for å laste ned fakturaen, rotere bildet og zoome inn og ut samt viser neste side om det er flere. Du kan også klikke på bildet og dra fakturaen for å flytte rundt på den.


Navigere rundt på fakturaen
På den øverste raden på hver faktura ser du en oversikt over de viktigste verdiene som er registrert via AI på fakturaen.

Klikk deg inn på et felt og bruk piltaster for å navigere. Når du klikker Enter åpnes raden på fakturaen til venstre og vider en dypere oversikt over fakturaradene som AI motoren har lest av på fakturaen. Når du forflytter deg på de ulike kolonnene og radene på fakturaen vises dette på bildet til høyre med en grønn farge hvor AI har lest av informasjonen fra.<

 

 

 
Endre eller legg til informasjon og godkjenn fakturaen

Naviger deg med hjelp av pilene mellom de ulike kolonnene for å se at fakturaen du skal godkjenne stemmer med de verdiene som er registrert og avlest. Klikk Enter en gang i den ruten du står i ( ruten du står i vises med den mørke grå fargen) for å aktivere redigering og eventuelt endre/legge til en verdi.

Når du har kontrollert fakturaen markerer du den med space-tasten, eller ved å klikke i den via den hvite boksen til venstre og klikk på godkjenn eller avvis nede til venstre.

Du får da opp en oversikt over de markerte fakturaene der du også har mulighet til å legge til en kommentar ved godkjenning.