Lær mer om

Lær mer om grensegjengere

I denne saken går vi gjennom hvordan du tilpasser skattekort og lønnsarter for grensegjengere.

Norske arbeidsgivere plikter til å innrapportere lønn utbetalt til grensegjengere som er bosatt i Sverige eller Finland.


Med grensegjenger menes i NSA (den nordiske skatteavtalen) en person som er skattepliktig bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller riksgrensen mellom Norge og Finland, og som utfører lønnet arbeid i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen i det andre landet. Grensegjengere skal betale skatt i sitt hjemland av lønn opptjent i Norge. Dette gjelder uansett om arbeidsgiver er offentlig eller privat.

Skattekort

  1. Nedlastning av skattekort henter informasjon om man er grensegjenger og gjeldende skatteprosent.
  2. Gå til skattekortfanen på den ansattes ansattkort. Huk av for grensegjenger om ikke dette er registrert ved henting av skattekort. Prosentsats og land må legges inn. Trykk lagre.

Lønnsarter

  1. Det må opprettes nye lønnsarter som skal benyttes til grensegjengere.
  2. Gå til Administrasjon - Innstillinger - Lønnsarter og velg lønnsarten du ønsker å kopiere. Trykk Lag Kopi og gjør tilpasninger. Her er det viktig at det legges på “Grensegjenger” i feltet for Trekk.

  3. Lønnsartene er nå klare til å benyttes. Disse kan enten hentes opp på den ansatte i lønnskjøring, eller legges på som fast lønnspost.

  4. Lønnsarter for grensegjengere blir alltid liggende med landet den ansatte er registrert med på skattekortet i en parentes i navnet på lønnsarten.