Lær mer om

Lær mer om hurtigtaster for ordrebehandling

Her finner du hurtigtaster som kan brukes i ordrebehandling

Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig

Hurtigtaster når man står i produktsøk

END: Legger til produkt i ordre
HOME: setter markøren i søk.
ENTER (i redigeringsmodus): legger til produkt og setter markøren i neste rad
ENTER (IKKE I redigeringsmodus) : Legger til produkt.
PIL OPP (i redigeringsmodus):  Beveger seg OPP i listen og beholder redigeringsmodus
PIL NED (i redigeringsmodus) : Beveger seg NED i listen og beholder redigeringsmodus
TAB og SHIFT+ TAB (i redigeringsmodus): Beveger seg frem og tilbake i produktlisten.
PAGE DOWN: Hopper ned i varer lagt til i ordren.

Hurtigtaster i handlekurven (når man har lagt til produkter på ordren)

PAGE UP: Setter markøren opp i søkefelt på produktsøk.
Museklikk: Setter markøren i redigeringsmodus
SHIFT+ C : kopierer produktlinje
ENTER: Går inn I redigeringsmodus I produktlinjen
SHIFT+ N: Legger til ny produktlinje
PIL NED: Legger til ny linje hvis man står i siste linjen av produkter som er lagt til.

Hurtigtaster i Produktsøk Søkefelt

ENTER: Søker opp varer og setter markøren i første rad med produkter som blir funnet. Hvis ingen treff settes markøren tilbake i søkefelt og markerer hele feltet.
PAGE DOWN: Hopper ned i liste med produkter som er søker frem.