Lær mer om

Lær mer om Kildeskatt

I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan du håndterer kildeskatt i 24SevenOffice Lønn.

De fleste utenlandske arbeidstakere som er nye i Norge blir automatisk med i en frivillig skatteordning som heter kildeskatt på lønn når de søker om skattekort. I denne skatteordningen betaler den ansatte en fast prosent skatt, som arbeidsgiver trekker av lønnen til den ansatte.

Betaler man kildeskatt på lønn, trenger man ikke gjøre noe mer med skatten etter at man har fått lønn. Man leverer ikke skattemelding, og man får ikke et skatteoppgjør. 

Alle som jobber i Norge må ha et skattekort. Som utenlandsk arbeidstaker i Norge kan man velge mellom to måter å betale skatt på. Når man søker om skattekort, blir man enten med i kildeskatt på lønn-ordningen eller den ordinære skatteordningen. De fleste utenlandske arbeidstakere blir automatisk med i kildeskatt på lønn-ordningen hvis de har korte arbeidsopphold i Norge, eller hvis det er det første året de bor i Norge.  

Skattekort

Ved nedlastning av skattekort vil avhukning for kildeskatt, og gjeldende prosentsats vil bli registrert.

Dette kan også legges på manuelt i skattekortfanen på ansattkortet.