Lær mer om

Lær mer om kommandoer for innsending til mottaket

I denne artikkelen vil vi gi deg oversikt over kommandoer for å arrangere bilag som sendes inn til mottak.

Kommandoen skrives inn i emnefeltet i mailen når du sender mail med vedlegg til mottaket.

  1. ##MERGEGROUP##  Denne kommandoen legger alle sidene sammen i en bunt i mottaket. Dette kjennetegnes med en binders på sidene i mottaket. 
  2. ##MERGEGROUPCOMMENT##  Denne kommandoen sender inn bilag, også påfølgende side med kommentar. 
  3. ##MERGEGROUPCOMMENTLAST##  Denne kommandoen samler alle sidene til en bunt og legger sider med kommentar sist. Dette er smart hvis du for eksempel har et bilag som består av flere sider og du ønsker å koble all e-postkorrespondanse som har med bilaget å gjøre. Systemet vil samtidig prioritere å legge bilagssidene først og e-postkorrespondansen som påfølgende sider.
  4. ##STATEMENT## Denne kommandoen gjør at det opprettes en bunt direkte i bokføring, så det går ikke innom mottaket. Den kan være fin å bruke ved store bilag. Merk at det tar litt tid før du kan se bunten i bokføring.  
  5.  ##NOAI## Denne kommandoen gjør at bilaget blir sendt direkte til vanlig mottak, og ikke inn i AI mottaket.